Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i dagens Fet, Skedsmo og Sørum kommuner og fremtidens Lillestrøm kommune. Stillinger i dagens kommuner blir som hovedregel overført til Lillestrøm kommune fra 1. januar 2020.

Ledige stillinger i Lillestrøm kommune
Tittel Sted Sektor
Miljøterapeut i 100 % stilling ved Korshagen boliger Helse- og mestring Helse og sosial
Legevikariater ved uniformert og bemannet legevaktbil, samt daglegevakt - Nedre Romerike legevakt Helse- og mestring Helse og sosial
Seksjonsleder Responssenteret Helse- og mestring Helse og sosial
Helsefagarbeider, natt i 66 % stilling ved Sørli boliger Helse- og mestring Helse og sosial
Treblåslærer, 20% vikariat Utdanning og oppvekst Undervisning og opplæring
Sykepleier – hjemmebaserte tjenester Helse- og mestring Helse og sosial
Veileder bo og oppfølging, flyktningtjenesten i NAV Lillestrøm Lillestrøm kommune Helse og sosial
Engasjerte lærere til vikariater Østersund ungdomsskole Undervisning og opplæring
Rådgiver IKT / konsulent IKT Lillestrøm kommune IKT
Undervisningsinspektør - Hovinhøgda skole Oppvekst Undervisning og opplæring
Overingeniør, GIS-administrator Lillestrøm kommune Annet
Overarkitekt/seniorarkitekt i Lillestrøm kommune Lillestrøm kommune Arkitektur og design
Vernepleier / Miljøterapeut Lillestrøm kommune Helse og sosial
Byggesaksbehandler By- og stedsutvikling Lillestrøm kommune Annet

Alle stillinger finner du i stillingsportalen vår, og du kan søke elektronisk.

Det er kun mulig å søke på utlyste stillinger, og det er ikke mulig å sende generelle søknader på e-post. Ved eventuelle spørsmål til søknadsprosessen, ta kontakt med kontaktperson i utlysningen eller på e-post: HR@lillestrom.kommune.no

Første gang du søker jobb hos oss/via WebCruiter, må du registrere CV-opplysninger, med dette blir lagret på din bruker hvis det er aktuelt å søke på nytt.

Søknadsteksten er ikke mulig å endre etter at du har fullført søknaden din. Du vil motta en e-post som bekreftelse på at din søknad er mottatt.