Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i dagens Fet, Skedsmo og Sørum kommuner og fremtidens Lillestrøm kommune. Stillinger i dagens kommuner blir som hovedregel overført til Lillestrøm kommune fra 1. januar 2020.

Ledige stillinger i Lillestrøm kommune
Tittel Sted Sektor
Sykepleier, 80-100% fast, til Hjemmetjenesten, avdeling Skjetten Lillestrøm kommune Helse og sosial
Fagarbeidere og assistenter til hjemmetjenesten Lillestrøm Hjemmesykepleien volla Helse og sosial
Helsefagarbeider-91,55% fast stilling med arbeid hver 3. helg ved Hjemmesykepleien avd. Kjeller Helse- og mestring Helse og sosial
Fagleder i Avlastningstjenesten 0-18 år Lillestrøm kommune Helse og sosial
Sykepleier - Demensenheten Sørvald 85 % fast Demensenheten Sørvald Helse og sosial
Sykepleier 70% vikariat ved Nedre Romerike Legevakt Helse- og mestring Helse og sosial
Barnehagelærer Oppvekst Undervisning og opplæring
Personlig assistent Tildelingskontoret Helse og sosial
Sykepleier 90% fast ved Nedre Romerike legevakt Helse- og mestring Helse og sosial
Ledig helgestilling som kreftsykepleier Helse- og sosialsektoren Helse og sosial
Undervisningsinspektør- Asak skole Oppvekst Undervisning og opplæring
Vernepleier 100% Helse- og mestring Helse og sosial
Undervisningsinspektør Dalen Skole - Fast 100% stilling Oppvekst Undervisning og opplæring
Ledig fastlegehjemmel ved Bankgården Legekontor Kurativ virksomhet Helse og sosial
Norsklærer med trinnleder- og kontaktlærerfunksjon ved Frogner skole og kultursenter Lillestrøm kommune Undervisning og opplæring
Sykepleier 100% - Korttidsavdelingen Skedsmotun BBS Helse- og mestring Helse og sosial
Avdelingsleder 1. og 2. trinn ved Frogner skole og kultursenter Lillestrøm kommune Undervisning og opplæring
SFO-leder/undervisningsinspektør Lillestrøm kommune Undervisning og opplæring
Fysioterapeut/spesialfysioterapeut til Skedsmotun bo- og behandlingssenter - 50 % fast stilling Lillestrøm kommune* Helse og sosial
To ledige stillinger som innkjøpsrådgiver Lillestrøm kommune Annet
Sykepleier ved Blaker bo- og omsorgssenter, somatisk enhet Lillestrøm kommune Helse og sosial
Ny fastlegehjemmel Lillestrøm kommune* Helse og sosial
Faglærte helge-stillinger og tilkallingsvikarer ved Sørum sykehjem Sørum kommune Helse og sosial

Alle stillinger finner du i stillingsportalen vår, og du kan søke elektronisk.

Det er kun mulig å søke på utlyste stillinger, og det er ikke mulig å sende generelle søknader på e-post. Ved eventuelle spørsmål til søknadsprosessen, ta kontakt med kontaktperson i utlysningen eller på e-post: HR@lillestrom.kommune.no

Første gang du søker jobb hos oss/via WebCruiter, må du registrere CV-opplysninger, med dette blir lagret på din bruker hvis det er aktuelt å søke på nytt.

Søknadsteksten er ikke mulig å endre etter at du har fullført søknaden din. Du vil motta en e-post som bekreftelse på at din søknad er mottatt.