Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i dagens Fet, Skedsmo og Sørum kommuner og fremtidens Lillestrøm kommune. Stillinger i dagens kommuner blir som hovedregel overført til Lillestrøm kommune fra 1. januar 2020.

Ledige stillinger i Lillestrøm kommune
Tittel Sted Sektor
Ledig sykepleierstilling på demensenheten BBO Demensenheten Helse og sosial
Pedagogiske ledere Skedsmo kommune Undervisning og opplæring
Miljøterapeut Bråtejordet skole Undervisning og opplæring
Vernepleier Fallertun Helse og sosial
Nedre Romerike KAD søker sykepl.- student til i 2-delt turnus Helse- og sosialsektoren Helse og sosial
Helsefagarbeider 16,78%- helgestilling Fallertun Helse og sosial
Helsefagarbeider 12,91%- helgestilling Fallertun Helse og sosial
Systemutvikler - Digitale tjenester for innbyggere og ansatte Digitaliseringsavdelingen IKT
Frontendutvikler - Digitale tjenester for innbyggere og ansatte Digitaliseringsavdelingen IKT
Barne- og ungdomsarbeidere Skedsmo kommune Undervisning og opplæring
Miljøterapeuter ved Frydenlund skole og ressurssenter Skedsmo kommune Undervisning og opplæring
Kontorfaglig konsulent i Tiltak for enslige mindreårige flyktninger Helse- og sosialsektoren Helse og sosial
Familiekonsulent 100%, Sped- og småbarn, Ressurs- og familieteamet Helse- og mestring Helse og sosial
Lærer Frydenlund skole og ress.senter Undervisning og opplæring
Musikkterapeut Frydenlund skole og ress.senter Annet
Ledige helgestillinger, helsefagarbeider, Blaker bo- og omsorgssenter BBO Demensenheten Helse og sosial
Er du sykepleier og ønsker å jobbe med eldre på sykehjem? Helse- og sosialsektoren Helse og sosial
Fagarbeidere ved Frydenlund skole og ressurssenter Skedsmo kommune Undervisning og opplæring
Faste helgestillinger for sykepleiere og Cand.med.- studenter ved Nedre Romerike Legevakt Helse- og sosialsektoren Helse og sosial
Ledige helgestillinger - Hjemmesykepleien ved Kjeller og Skedsmokorset Helse- og sosialsektoren Helse og sosial
Sykepleier på kjerulfsgate boliger Skedsmo kommune Helse og sosial
Vil du være med å utforme Østlandets mest spennende og bærekraftige tettsteder? Kultur, miljø og samfunn Bygg og anlegg
Rektor ved Asak skole Asak skole Undervisning og opplæring
Seksjonsleder for Husebyjordet Omsorgsboliger Skedsmo kommune Helse og sosial
Miljøterapeut 63,38% våken natt Helse- og sosialsektoren Helse og sosial
Miljøterapeut 100% Helse- og sosialsektoren Helse og sosial
Avdelingsingeniør/overingeniør - tre 100% faste stillinger - Vann og vannmiljø Lillestrøm kommune Kultur, miljø og samfunn Annet
Vi søker en leder for bibliotekene i Lillestrøm kommune som evner å tenke nytt og fremtidsrettet Kultur, miljø og samfunn Kunst, kultur og idrett
Sykepleierstudenter søkes til faste helgestillinger ved Post 1 Helse- og sosialsektoren Helse og sosial
Sykepleier 100% Demensavdeling Pålsetunet avdeling 2 Helse og sosial

Alle stillinger finner du i stillingsportalen vår, og du kan søke elektronisk.

Det er kun mulig å søke på utlyste stillinger, og det er ikke mulig å sende generelle søknader på e-post. Ved eventuelle spørsmål til søknadsprosessen, ta kontakt med kontaktperson i utlysningen eller på e-post: HR@lillestrom.kommune.no

Første gang du søker jobb hos oss/via WebCruiter, må du registrere CV-opplysninger, med dette blir lagret på din bruker hvis det er aktuelt å søke på nytt.

Søknadsteksten er ikke mulig å endre etter at du har fullført søknaden din. Du vil motta en e-post som bekreftelse på at din søknad er mottatt.