Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i dagens Fet, Skedsmo og Sørum kommuner og fremtidens Lillestrøm kommune. Stillinger i dagens kommuner blir som hovedregel overført til Lillestrøm kommune fra 1. januar 2020.

Ledige stillinger i Lillestrøm kommune
Tittel Sted Sektor
Barne- og ungdomsarbeider -for tiden med funksjon som baseleder- Volla SFO  Volla sfo Undervisning og opplæring
Blaker bo og omsorgssenter-demensenheten. Ledig vikariat på natt som helsefagarbeider. BBO Demensenheten Helse og sosial
Sykepleier/vernepleier i 65,49 % stilling natt ved Husebyjordet omsorgsboliger Helse- og sosialsektoren Helse og sosial
Ny advokatstilling ved det fremtidige advokatkontoret i Lillestrøm kommune Lillestrøm kommune Juridiske og politifaglige fagfelt
Vikarer til dagsentertjenester Helse- og sosialsektoren Helse og sosial
Vikarer til hjemmehjelpstjenesten Helse- og sosialsektoren Annet
Vernepleier i 100 % stilling ved Korshagen boliger Korshagen a Helse og sosial
Fysioterapeut med driftstilskudd Lillestrøm kommune* Helse og sosial
Kommunikasjonsrådgiver Lillestrøm kommune* Medie og kommunikasjon
Kommunikasjonsrådgiver i NAV (60%-stilling) Helse- og sosialsektoren Helse og sosial
Barne- og ungdomsarbeidere til Vigernes og Åsenhagen SFO Utdanningssektoren Undervisning og opplæring
Sykepleier natt 80-100% Pålsetunet Bo og Servicesenter Pålsetunet avdeling 2 Helse og sosial
Fagarbeidere til helgestilling i hjemmesykepleien Hjemmebaserte tjenester Helse og sosial
Seksjonsleder i avlastningstjenesten 0-18 år Skedsmo kommune Helse og sosial
Utøvende spesialpedagog 100 % fast Pedagogisk støttetjeneste Undervisning og opplæring
Sykepleier natt 54% fast stilling ved Lillestrøm BBS Lillestrøm kommune Helse- og mestring Helse og sosial
Helsefagarbeider ved Stalsberg boliger 3 stillinger - natt 63,75% og helg 17-40% Lillestrøm kommune Helse og sosial
Kokk Helse- og mestring Helse og sosial
Sykepleier ved Blaker Bo- og omsorgssenter - 100 % fast Sørum kommune Helse og sosial
Seksjonsleder for «Seksjon tidlig inn Helse- og mestring Helse og sosial
Sykepleier - natt 35,62% fast stilling ved Åråsveien bo- og omsorgssenter Avd. for sykehjemstjenester Helse og sosial
Miljøterapeut ved Konten bofellsskap Skedsmo kommune Helse og sosial
Arkitekt/byggesaksbehandler Lillestrøm kommune Administrasjon og kontor

Alle stillinger finner du i stillingsportalen vår, og du kan søke elektronisk.

Det er kun mulig å søke på utlyste stillinger, og det er ikke mulig å sende generelle søknader på e-post. Ved eventuelle spørsmål til søknadsprosessen, ta kontakt med kontaktperson i utlysningen eller på e-post: HR@lillestrom.kommune.no

Første gang du søker jobb hos oss/via WebCruiter, må du registrere CV-opplysninger, med dette blir lagret på din bruker hvis det er aktuelt å søke på nytt.

Søknadsteksten er ikke mulig å endre etter at du har fullført søknaden din. Du vil motta en e-post som bekreftelse på at din søknad er mottatt.