Stemme hjemme?

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 9. september 2019, eller forhåndsstemme på noen av de faste mottaksstedene, kan du be om å få avgi forhåndsstemme der du oppholder deg.

Send henvendelse om å stemme hjemme.

Fristen for å be om å få forhåndsstemme der du oppholder deg i Lillestrøm kommune er onsdag 4. september 2019.