Valgdagen 9. september 2019

Her kan du stemme på valgdagen 9. september i Lillestrøm kommune (Fet, Skedsmo og Sørum).

Valglokaler på valgdagen

Du som er bosatt i Fet, Skedsmo eller Sørum pr. 30.06.19, er stemmeberettiget ved kommunevalget i framtidige Lillestrøm kommune.

  • Det vil være 22 valglokaler på valgdagen
  • Du kan stemme i hvilket som helst av lokalene
  • Samtlige valglokaler har åpent fra kl. 09.00 - 21.00.