Valgdagen

Oversikt over valgkretser og valglokaler på valgdagen i Fet, Skedsmo og Sørum vil komme her når de er vedtatt i valgstyret 3. april 2019.

Det legges ikke opp til noen endringer i antall valgkretser i forbindelse med gjennomføringen av valget i 2019. Antall valgkretser i Lillestrøm kommune vil være 22 og det vil være rundt 60.000 innbyggere som har stemmerett.

I Fet er valglokalene de samme som tidligere. I Skedsmo foreslås valglokalet i Strømmen flyttet fra Biblioteket til Slora-hallen på valgdagen. I Sørum er valglokalet på Sørumsand foreslått flyttet fra Bingsfoss ungdomsskole til Bingsfosshallen og på Frogner er valglokalet lagt til Frogner skole og kultursenter, kultursalen.