Lillestrøm kommune har startet arbeidet med sin første trafikksikkerhetsplan. Den vil inneholde planer og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet fremover. Med den nye trafikksikkerhetsplanen starter vi arbeidet mot målet om å bli sertifisert som en trafikksikker kommune gjennom Trygg Trafikk sin ordning med samme navn. Her kan du lese mer ordningen.

Trafikksikkerhetsplanen er beregnet å være ferdig våren 2022. Inntil den nye trafikksikkerhetsplanen er vedtatt gjelder trafikksikkerhetsplanene fra de tre tidligere kommunene:

Trafikksikkerhetsplan for Fet kommune 2018 - 2021 (2,33 MB)

Trafikksikkerhetsplan for Fet kommune 2018-2021 Tiltaksdel (0,65 MB)

Trafikksikkerhetsplan Sørum kommune 2010-2021 (1,24 MB)

Skedsmo 2012 - 2022 (1,54 MB)