Lillestrøm kommune har startet arbeidet med sin første trafikksikkerhetsplan. Den vil inneholde planer og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet fremover. Med den nye trafikksikkerhetsplanen starter vi arbeidet mot målet om å bli sertifisert som en trafikksikker kommune gjennom Trygg Trafikk sin ordning med samme navn

Trafikksikkerhetsplanen er beregnet å være ferdig i løpet av 2022. Inntil den nye trafikksikkerhetsplanen er vedtatt gjelder trafikksikkerhetsplanene fra de tre tidligere kommunene:

Trafikksikkerhetsplan for Fet kommune 2018 - 2021 (PDF, 2,4 MB)

Trafikksikkerhetsplan for Fet kommune 2018-2021 Tiltaksdel (PDF, 680,3 KB)

Trafikksikkerhetsplan Sørum kommune 2010-2021 (PDF, 1,3 MB)

Skedsmo 2012 - 2022 (PDF, 1,6 MB)