Om Asak kirkeruiner

Asak kirke for Åkrene sogn som ble reist før 1325 – brant ned på 1500-tallet. Asak kirke var viet til St. Mikael og ble bygget av Gudleif.  

Det er gjort oldfunn, både fra steinalder og jernalder her. I middelalderen fungerte antakelig Vestre Asak som hospits for pilegrimer.  

Øst for gården Mellom-Asak er det flere felt med fornminner, blant annet ett med 20 rundhauger.