Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Skolestart
Skolestart

Tider for oppmøte 1. skoledag

Alle skolene starter onsdag 17. august, unntatt kulturskolen, som starter mandag 22. august og Asak og Kjellervolla som starter tirsdag 16. august.


Les mer om skolestart

Meldinger fra kommunen

Vedtatt detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Fv1533 Strømsveien, Nitelva-Sagdalen

Kommunestyret har i møte 15.06.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Fv1533 Strømsveien, Nitelva-Sagdalen (sak 126/22)

Vedtatt reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon

Kommunestyret har i møte 15.02.2022 vedtatt detaljreguleringsplan Rånåsfoss stasjon.

Kommunestyret har vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Meierikvartalet

Endringen innebærer at tidspunkt for etablering av adkomst til Meierikvartalet fra Jernbanegata, og opparbeidelse av Solheimsgata mellom Jernbanegata og Torvgata, utsettes til brukstillatelse for felt A1.

Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplan for Kvartal 15

Planen legger til rette for sentrumsutvikling med mulighet for bolig, kontor, forretning, bevertning, hotell og tjenesteyting. Nittedalsgata 39 bevares i planen og omsluttes av et offentlig tilgjengelig torg.

Forslag til navn på nye veier

Vi ønsker innspill til navn på fire nye veier. Navneforslagene bør ha grunnlag i lokal tilhørighet.

Tilleggsvarsling om utvidelse av tidligere varslet planområde (2018) for Messeveien 8

Dette er en begrenset tilleggsvarsling om utvidelse av tidligere varslet planområde (2018) for Messeveien 8 (Nova Spektrum) med flere i Lillestrøm.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Stengte veier og parkering i forbindelse med Tour of Scandinavia

I forbindelse med Tour of Scandinavia vil flere gater og parkeringsplasser være stengt i Lillestrøm kommune 14. august.

4. august 2022
Hender

Fra 1. august 2022 tilbyr vi barnekoordinator til familier

Dette gjelder familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

13. juli 2022
Aktive Skjetten

Støtte til frivillighet

Det er nå mulig å søke støtte til frivillig arbeid både gjennom Blakerfondet og frivillighetsfondet. Søknadsfrist er 1. september.

5. juli 2022
 
Åpningsuke for kulturkvartalene

Åpningsuke kulturkvartalene

Lillestrøm kommune ved kommunalområdet kultur ønsker velkommen til høytidelig åpning av Kulturkvartalene mandag 29. august!

22. juni 2022
Byutvikling Lillestrøm kommune

Sommerferieaktiviteter for barn og unge

Se vår oversikt over de mange ulike dags- og ukesaktiviteter som finnes for barn og unge gjennom sommeren.

30. juni 2022
Les flere aktuelle saker

Facebook

Jobbe i Lillestrøm

Helsesykepleier Kristin på helsestasjonen med familie

De som jobber som helsesykepleier

Som helsesykepleier i Lillestrøm kommune kan du veilede nybakte foreldre, eller være en stødig voksen når det ikke lenger føles naturlig å dele tenåringsbekymringene med muttern eller læreren.

Les om å jobbe i Lillestrøm