Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Kjeller flyplass
Kjeller flyplass

ROS-analysen for Kjeller flyplassområde er klar

Som en del av prosessen for utvikling av Kjeller-flyplassområde, er det utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse), som ser på muligheten for fortsatt flyaktivitet i den nye bydelen.


Les mer

Meldinger fra kommunen

Test av sivilforsvarets varslingsanlegg

12. januar, klokka 12:00 tester Sivilforsvaret tyfonene sine. Signalet som sendes ut betyr "Viktig melding – søk informasjon".

NAV kan bistå med strømutgifter

Med høye strømregninger i vente, vil mange befinne seg i en vanskelig økonomisk situasjon framover. NAV kan bistå med råd og veiledning.

Kommunestyret har vedtatt Områdereguleringsplan for Strømmen Øst

Hensikten med områdereguleringsplanen er å legge til rette for en helhetlig utvikling av Strømmen Øst.

Utslipp av biofyringsolje i avløp

Lillestrøm kommune har 27. desember rutinemessig varslet aktuelle myndigheter etter at det ble oppdaget at 15000 liter biofyringsolje har rent ut i avløpsnettet fra Skedsmotun bo- og behandlingssenter.

Kommuneplanens arealdel - vedtak angående Frogner Næringspark

Forslag til endring av kommuneplanens arealdel for et område ved Fjellboveien, Frogner næringspark, ble behandlet i kommunestyret 15.12.2021.

Behandling av private innspill til endringer av kommuneplanens arealdel

Lillestrøm kommune har mottatt innspill til 112 områder/delområder fra private forslagstillere, de fleste innspillene gjelder nye boligområder eller næringsområder.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Informasjonskvelder om psykisk helse: Å ta seg frem i livet

Mandag 24. januar og 7. februar er det informasjonskvelder om det å forholde seg til psykiske helseutfordringer.

18. januar 2022
Covid-19 vaksinering

Skal du ut og reise innen EU?

Fra 1. februar endrer EU reglene for hva som er gyldig koronasertifikat. Da må du ha 3 doser for å ha gyldig koronasertifikat, som gjør at du kan reise innen EU.

17. januar 2022

Smittevernvurdering uke 2

Tross økende smittetall vurderes det fremdeles at kommunen ligger på scenario 2 av 5, hvor 5 er det mest alvorlige.

18. januar 2022

 

Nå kan du bestille dose 3

Nå kan alle over 18 år bestille time til oppfriskningsdose, dose 3.

7. januar 2022
Kjeller flyplass

ROS-analysen for Kjeller flyplassområde er klar

Som en del av prosessen for utvikling av Kjeller-flyplassområde, er det utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse), som ser på muligheten for fortsatt flyaktivitet i den nye bydelen.

6. januar 2022

Kommunen får tilskudd til integrering under pandemien

Regjeringen har gitt Lillestrøm økt tilskudd for å styrke arbeidet med vaksinering og informasjon til innvandrere.

14. januar 2022
Les flere aktuelle saker

Jobbe i Lillestrøm

Barnehage illustrasjonsbilde

Er du vår nye direktør for oppvekst?

Vi søker en direktør for oppvekst som skal sikre at Lillestrøm kommune har et godt og fremtidsrettet tjenestetilbud innenfor oppvekstsektoren. Som medlem av toppledergruppen i Lillestrøm, vil du ha ansvar både for eget tjenesteområde og for helheten i kommunen.

Les om å jobbe i Lillestrøm