Lillestrøm letter på koronatiltakene

Bestilling av time for koronavaksine

Koronavaksine

Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Illustrasjon KS
Illustrasjon: KS

Enklere digital helsehverdag

Nytt tilbud for brukere og pårørende som mottar helsetjenester fra oss. Med en ny digital løsning kan du kommunisere, se og endre avtaler og få varsler om utførte besøk via mobil eller datamaskin.


Les hele saken

Meldinger fra kommunen

Følger situasjonen i Nordre Follo

Lillestrøm kommune følger situasjonen i Nordre Follo, og står i kontakt med statsforvalteren i Viken.

Faktura for kommunale avgifter i januar er forsinket

Har du månedlig fakturering for kommunale avgifter så er dessverre utsendelsen av januar-fakturaen noe forsinket. Normal forfall er 28. januar, men forfall blir flyttet til 5. februar.

Høring om folkevalgtes rett til økonomisk godtgjøring og velferdsgoder

Forskriften skal legge til rette for bred rekruttering til kommunale tillitsverv gjennom økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken

Varslingsanlegget testes onsdag 13. januar

Onsdag 13. januar klokka 12:00 tester Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tyfonene i hele Norge.

Vedtatt endring av reguleringsplan

Kommunestyret har vedtatt endring av Detaljreguleringsplan for Stangeskovene Fetsund.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Hovinhøgda skole

Hovinhøgda skole stenger som følge av grunnforholdene

Hovinhøgda skole avslutter skoledagen og sender elevene hjem. Årsaken er undersøkelser av grunnforholdene rundt skolen.

21. januar 2021
Illustrasjon KS

Enklere digital helsehverdag

Nytt tilbud for brukere og pårørende som mottar helsetjenester fra oss. Med en ny digital løsning kan du kommunisere, se og endre avtaler og få varsler om utførte besøk via mobil eller datamaskin.

19. januar 2021

Letter på koronatiltakene

Ungdomsskolene går tilbake til gult nivå, og det åpnes for aktiviteter for barn og unge.

20. januar 2021
Leirskred Sørum november 2016

Kvikkleire i Lillestrøm kommune

Kvikkleireskred er isolerte hendelser og er knyttet til grunn- og terrengforhold på det aktuelle stedet. Lillestrøm kommune viser til NVEs status 01.01.2021 hvor de angir at det er liten sannsynlighet for at tilsvarende skred som i Ask vil gå andre steder på Romerike nå. 

8. januar 2021

Smittevurdering, uke 2

I uke 2 gikk antall nye smittede ned med 35 %. Andelen ukjent smitte holder seg lav, og ligger nå på 12 %. Dette er en ytterligere nedgang fra uken før. Andelen nye smittede per 100.000 de siste 14. dagene er fortsatt høy, og ligger på 267.

19. januar 2021
Les flere aktuelle saker