Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Stortingsvalget 11. september

Valg 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 avholdes 11. september. Alt du trenger å vite om valget i Lillestrøm vil du finne her.


Les mer om om valget

Meldinger fra kommunen

Tilleggsvarsling Jernbanegata 6 og Fabrikkgata 2, 6 og 8

Varselet gjelder utvidet varslingsgrense og nytt reguleringsformål.

Detaljreguleringsplan for trykkøkningsstasjon på Leirsund er nå lagt ut på høring

Planforslaget legger til rette for at ny trykkøkningsstasjon kan legges på sørøst-siden av eksisterende pumpestasjon.

Varsel om planoppstart for regulering av råvannsinntak på Hammeren

Formålet med reguleringsarbeidet er å sikre økt produksjonskapasitet for råvannsinntak på inntaksstasjonen Hammeren ved Sørumsand samt legge til rette for nye inntaksledninger i Glomma, rehabilitering og oppgradering av eksisterende anlegg, inklusiv flomsikring av anlegget.

Feil rettet - fiberbrudd hos Telenor

Feilen ble rettet av Telenor sent søndag ettermiddag.

Har du innspill til reguleringsplanarbeidet for ny overføringsledning mellom Krogstad og Heia?

Det er igangsatt planarbeid for detaljregulering med konsekvensutredning for overføringsanlegg for teknisk infrastruktur mellom Krogstad miljøpark og Heia i Lillestrøm kommune.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune har det siste året jobbet med å revidere kommunens helhetlige ROS-analyse. Vi har nå et utkast klart, og før videre behandling ønsker vi innspill.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Oversiktsbilde Lillestrøm kommune flyfoto helikopter

På bærekraftstoppen!

I Norges største bærekraftundersøkelse kommer Lillestrøm på 2. plass blant kommunene på Østlandet, kun slått av Oslo.

22. mai 2023
Tiny Workers

Legger til rette for villbier

Pollinator parken, som ligger langs flomvollen i Lillestrøm sentrum, ble åpnet den 20. mai. Parken skal hjelpe villbier i området.

21. mai 2023
 
Kulturkvartalet biblioteket

Årsmeldingen er publisert

Årsmeldingen gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått.

27. mai 2023
Nebben 2018

Nebbursvollen friluftsbad

Nebbursvollen friluftsbad åpner 18. mai.

15. mai 2023
Les flere aktuelle saker
Helse og omsorg

På jakt etter sommerjobb?

Det er fortsatt noen ledige jobber hvor søknadsfristen enda ikke er gått ut. Dette er en spennende mulighet til å få mer jobberfaring. Noe for deg eller noen du kjenner?

19. april 2023