Koronavaksine

De som er 85 år eller eldre kan bestille time for vaksinering.

Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Vaksine
Illustrasjonsfoto

Koronavaksinering i Lillestrøm kommune

Vaksinering skjer i puljer og vi starter med beboere på sykehjem. All vaksinering skjer i regi av kommunen . All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen.


Les mer

Meldinger fra kommunen

Faktura for kommunale avgifter i januar er forsinket

Har du månedlig fakturering for kommunale avgifter så er dessverre utsendelsen av januar-fakturaen noe forsinket. Normal forfall er 28. januar, men forfall blir flyttet til 5. februar.

Høring om folkevalgtes rett til økonomisk godtgjøring og velferdsgoder

Forskriften skal legge til rette for bred rekruttering til kommunale tillitsverv gjennom økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken

Varslingsanlegget testes onsdag 13. januar

Onsdag 13. januar klokka 12:00 tester Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tyfonene i hele Norge.

Vedtatt endring av reguleringsplan

Kommunestyret har vedtatt endring av Detaljreguleringsplan for Stangeskovene Fetsund.

Fettet fra julemiddagen skal ikke i avløpet

Fettet fra matlaging skal ikke ned i avløpet. Da blir det fort tette rør. Les mer om hvordan du forsvarlig kvitter deg med fettet.

Juleavfall og henting av søppel i julen

Hvordan skal typisk «juleavfall» håndteres? Og når hentes avfallet mitt i julen? ROAF gir deg svar på hvordan du skal sortere typisk avfall som det blir litt ekstra av i løpet av julefeiringen og når avfallet ditt hentes.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Dette sender vi direkte i uke 2

Denne uka sender vi direkte fra seks ulike møter på onsdag og torsdag.

12. januar 2021
Skred - Utglidning

Kvikkleire i Lillestrøm kommune

Kvikkleireskred er isolerte hendelser og er knyttet til grunn- og terrengforhold på det aktuelle stedet. Lillestrøm kommune viser til NVEs status 01.01.2021 hvor de angir at det er liten sannsynlighet for at tilsvarende skred som i Ask vil gå andre steder på Romerike nå. 

8. januar 2021

Tilskuddsordning til bedrifter som er rammet av lokale koronarestriksjoner i Lillestrøm kommune

Bedrifter i Lillestrøm kommune som er rammet av de lokale koronarestriksjoner de siste 6 månedene kan søke om driftsstøtte og /eller tilskudd til omstillingsprosjekter.

6. januar 2021

Innendørs aktiviteter for barn og unge stoppes

Nå er det ikke lenger lov med organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs.

6. januar 2021

Koronastatus, uke 1

Kommuneoverlegen i Lillestrøm vurderer smittesituasjonen i kommunen som alvorlig.

12. januar 2021

Plan for vaksinering er klar

Planen svarer foreløpig ikke på det de fleste lurer på: Når skal jeg vaksineres og hvor skal jeg møte opp? Alle som skal vaksineres vil få innkalling. Vaksinen en er frivillig og gratis.

22. desember 2020
Asak barnehage på tur

Kommunedirektørens budsjettforslag 2021 - På rett vei, men det koster

Lillestrøm kommune er på rett vei med langsiktige tiltak for å få god kontroll på økonomien.

9. november 2020
Gansvika

Vi søker driver til restauranten i Gansvika

Lillestrøm kommune søker en driver til restauranten og som kan utvikle stedet sammen med de andre aktørene her. Restauranten er kjernen i aktiviteten.

11. desember 2020
Les flere aktuelle saker