Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Brush Strokes of paint. Colorful Oil Painting on canvas. Abstract art background
Illustrasjonsfoto

Kulturpris

Kulturprisen er en hederspris som tildeles en kulturaktør som har skapt aktivitet og opplevelser innen kunst- og kulturområdet for kommunens innbyggere. Nominer din kandidat innen 10. juli.


Les mer

Meldinger fra kommunen

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Leiraveien 15-17 i Lillestrøm?

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Leiraveien 15-17. Planleggingens formål er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende bygg for logistikk og lagervirksomhet. Det varsles samtidig om høring av planprogram og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Kommuneplanens arealdel er på høring til 19.09.2022

Dette er kommunens overordnede plan for utbygging og vern av arealer i Lillestrøm kommune. Planen har stor betydning for utvikling av byen og tettstedene, bomiljø, arbeidsplasser og tjenesteyting. Den er også viktig bl.a. for å ivareta hensyn til klima og miljø, samfunnssikkerhet, og vern av jord, naturområder, kulturminner og friluftområder.

Til Byfestens naboer

I 2022 arrangeres Byfesten i Lillestrøm, i perioden torsdag 16. juni–søndag 19. juni .I tillegg blir det en konsert på Stortorget, onsdag 15. juni.

Har du innspill til ny trykkøkningsstasjon ved Leirsund – NRV PV2?

Formålet med planen er å etablere ny trykkøkningsstasjon for vannforsyning.

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Jernbanegata 6 og Fabrikkgata 2, 6 og 8?

Planleggingens formål er å utvikle tomten for oppføring av kontorbygg, med utadrettet virksomhet/privat tjenesteyting på bakkeplan mot Jernbanegata og Fabrikkgata.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Åpningsuke for kulturkvartalene

Åpningsuke kulturkvartalene

Lillestrøm kommune ved kommunalområdet kultur ønsker velkommen til høytidelig åpning av Kulturkvartalene mandag 29. august!

22. juni 2022
 
Fly kjeller flyplass

Kan fortsatt flyvirksomhet kombineres med fremtidig byutvikling på Kjeller?

Oslo Economics, sammen med COWI, har på oppdrag fra Lillestrøm kommune analysert de økonomiske konsekvensene av å kombinere et luftfartøysenter med flyvirksomhet, som en del av byutvikling på Kjeller flyplassområde.

27. mai 2022
Les flere aktuelle saker