Lettelser i koronatiltakene fra 10. juni

Informasjon om koronavaksine

Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Statsminister Erna Solberg besøker Meierigården med ordfører Jørgen Vik for å lansere middag for eldre
Middag for eldre - besøk av statsministeren

Vi inviterer eldre ut på middag

I samarbeid med utvalgte restauranter i hele Lillestrøm kommune, kan hjemmeboende eldre over 65 år få en gratis restaurantmiddag den 21. og 22. juni. Statsminister Erna Solberg har allerede prøvesmakt. 


Les mer

Meldinger fra kommunen

Begrenset høring - endring av reguleringsplan for Melby langs Tømteveien

Planen legger til rette for å etablere tomannsboliger innenfor planområdet og flytte en bolig mellom felt BKS2 til BKS1. Maksimal utnyttelse (%BYA) endres ikke.

Har du grevling i hagen?

Vi får for tiden mange henvendelser om grevling. Kommunen flytter ikke grevling, men her får noen tips om hva du kan gjøre.

Vedtatt omgjøring av planvedtak

Lillestrøm kommunestyre vedtok 14.04.2021 omgjøring av planvedtaket for reguleringsplan Jølsen næringsområde.

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Kirkebakken III på Frogner?

Planleggingens formål er å legge til rette for utbygging av området med fortrinnsvis rekkehus.

FFI tester skuddlokaliseringssystem

Lørdag 5. juni skal FFI gjennomføre test av et skuddlokaliseringssystem inne på FFIs område på Kjeller.

Endring av varslingsområde for Bakseter gård

Har du innspill til reguleringsarbeidet for Turbinveien 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 11 og 13 på Sørumsand? (Tidligere plannavn var Leilighetsbebyggelse i Industriveien på Sørumsand)

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

DCIM 100MEDIA DJI_0060.JPG

Kuskerudnebben friluftsbad åpner 12. juni

På grunn av smittevernhensyn må alle forhåndsbestille og vi har nå åpnet for å reservere plass og kjøpe billetter.

11. juni 2021
Statsminister Erna Solberg besøker Meierigården med ordfører Jørgen Vik for å lansere middag for eldre

Vi inviterer eldre ut på middag

I samarbeid med utvalgte restauranter i hele Lillestrøm kommune, kan hjemmeboende eldre over 65 år få en gratis restaurantmiddag den 21. og 22. juni. Statsminister Erna Solberg har allerede prøvesmakt. 

8. juni 2021

Sommeraktiviteter 2021

Sjekk ut våre sommertilbud for barn og unge i. Aktivitetene er i regi av avdeling barn og unge og ulike lag og foreninger. De fleste av tilbudene er gratis!

4. juni 2021
Les flere aktuelle saker

Koronasaker

Lettelser i koronatiltakene

Kommunen gjør lettelser i koronatiltakene. I denne omgangen ble ytterligere åpning for innendørs aktiviteter og økt antall deltakere på ulike arrangementer prioritert.

9. juni 2021

Tilskuddsordning til bedrifter som har vært nedstengt i Lillestrøm kommune

Bedrifter i Lillestrøm kommune som har vært nedstengt i mai 2021 kan søke om driftsstøtte for denne måneden.  

4. juni 2021
Teststasjon Skedsmohallen

Smittevernvurdering uke 22

I uke 22 var det en fortsatt svak økning i smittetallet. Det var færre smittede i uke 22 sammenliknet med uke 21, men flere enn i uke 20.

8. juni 2021
Les flere koronasaker