Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Nebben 2018
Nebbursvollen friluftsbad

«Nebben» har åpnet

Nebbursvollen friluftsbad åpnet onsdag 18. mai og badet er åpent for alle, i hele sommer. Badet består av 3 bassenger og er et utpreget «familiebad» med store friarealer, dusj/toalettanlegg, områder for lek og ballspill, grillmuligheter, piknikområde, sandvolleybane, kiosk og lekeplass.


Les mer om «Nebben»

Meldinger fra kommunen

Revidert skolebehovsplan for Lillestrøm kommune 2022-2031

Kommunedirektørens utkast til revidert skolebehovsplan for Lillestrøm kommune er nå ute på høring. Fristen for å komme med merknader og innspill er 24. juni 2022. Deretter går planen til politisk behandling.

Tilleggsvarsling - Har du innspill til reguleringsplanarbeid for ROAF rensepark?

Dette er en begrenset tilleggsvarsling om utvidelse av planområdet for reguleringsplan for ROAF rensepark (Bølerveien 93 til Engerveien 75) på Bøler.

Detaljreguleringsplan for Leiraveien bussanlegg er nå lagt ut på høring

Planen legger til rette for fremtidig utvikling av eksisterende bussanlegg i Leiraveien.

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Rv. 22 Kryssing av Glomma ved Fetsund?

Planleggingens formål er å legge til rette for etablering av en firefelts veg fra Garderveien i vest, over Glomma ved Fetsund, til Kringenkrysset i øst.

Nytt tannhelsetilbud for 21- og 22-åringer

Er du født i 2000 eller 2001? Nå får du 50 prosent rabatt på tannbehandling og tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene i Viken fylkeskommune.

Vedtatt reguleringsplan for Frognerveien 61 og 63

Kommunestyret har i møte 06.04.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Frognerveien 61 og 63.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Seniorlekene

Seniorlekene 2022

Vi inviterer alle seniorer og eldre i Lillestrøm kommune til en annerledes aktivitetsdag 24. mai.

18. mai 2022
Campfire Detail

Totalforbud mot bruk av ild i Lillestrøm kommune

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) har vedtatt en midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild i sine kommuner. Dette inkluderer Lillestrøm.

5. mai 2022

Kommunens årsmelding, 2021

Årsmelding 2021 for Lillestrøm kommune er nå lagt fram for politisk behandling. Årsmeldingen sluttbehandles i kommunestyret den 15. juni 2022.

13. mai 2022
 

Ny skolebehovsplan presenteres i kveld

Kommunedirektørens forslag til skolebehovsplan 2022-2031 er nå ute på høring. I kveld presenteres planen for politikerne.

19. mai 2022
Vårrengjøring av gater

Vårrengjøring 2022

Nå er vi i gang med vårrengjøringen av de kommunale veiene, gatene, fortauene, gang-/sykkelveiene og p-plassene.

31. mars 2022

Bosetter 260 flyktninger

Kommunestyret har sagt ja til IMDis anmodning om å ta imot og bosette 260 flyktninger i 2022.

6. april 2022
Barnehage illustrasjonsbilde

Folkehelseundersøkelsen 2022

De fleste innbyggerne i Lillestrøm kommune trives og har det godt, og er generelt fornøyd med livet. Det viser den store Folkehelseundersøkelsen som ble gjennomført i Viken høsten 2021.

5. april 2022
Les flere aktuelle saker

Jobbe i Lillestrøm

Hender

Vi styrker kommunalområdet barnevern

Lillestrøm kommune tar barnevernsreformen på alvor og søker nå etter fire nye medarbeidere til nyopprettede stillinger, med hovedtyngde på fosterhjemsområdet.

Sommerjobb

På jakt etter jobberfaring?

Nå har vi en rekke ledige sommerjobber i Lillestrøm kommune. Dette er en spennende mulighet til å få mer jobberfaring! Noe for deg eller noen du kjenner?

Les om å jobbe i Lillestrøm