Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Fire sykepleiere på vei til jobb

På jakt etter sommerjobb?

Her kan du følge med på hvilke jobber vi har og som dukker opp frem mot sommeren, innenfor en rekke forskjellige arbeidsområder.


Finn din sommerjobb her

Aktuelt

Nebbursvollen

Nebbursvollen friluftsbad

Nebbursvollen friluftsbad åpner årets sesong, lørdag 18. mai. Vanntemperaturen vil i 2-3 dager bli noe lavere enn normalt. Det skyldes at oppfyllingen ble forsinket på grunn av tekniske problemer med anlegget.

Hvordan kan Fetsund sentrum se ut i fremtiden?

Lillestrøm kommune inviterer alle interesserte til seminar om hvordan Fetsund sentrum kan utvikles.

Restplasser for Sommerskolen

Her kan du lese om restplassene.

Vedkubber brenner

Generelt bålforbud gjelder nå

Det generelle bålforbudet startet 15. april og varer til 15. september.

Varaordfører og ordfører som smiler mot kamera.

Innbyggernes time

Vil du ta en kaffe og snakke om ståa i Lillestrøm? Ordfører Kjartan Berland og varaordfører Anette Elseth møter innbyggerne rundt om på kommunens biblioteker, og andre møteplasser.

 
Kuskerudnebben

Kuskerudnebben friluftsbad

Kuskerudnebben friluftsbad åpner lørdag 18. mai for sesongen 2024. Velkommen!

Sagstien stenges ved Parkodden bru

Sagstien som går langs Sagelva er en populær gangvei som benyttes av mange. Dessverre har vi flere ganger opplevd at masser lang elva ved Parkodden brua raser ut i elva. Det gjør at vi har måttet stenge deler av Sagstien.

Nå kan du søke om støtte til utbygging av bredbånd

Nå er det ny runde med å søke støtte til bredbånd. Her kan du lese alt om støtte til bredbånd og hvilke områder som nå står for tur.

Verk fra utstillingen skape(t).

Skeiv historisk utstilling: Skape(t)

Fra og med 29. april vandrer utstillingen "Den skeive historiske utstillingen Skape(t)" fra institusjon til institusjon i Lillestrøm kommune.

Les flere aktuelle saker

Høringer og kunngjøringer

Oversiktsbilder Lillestrøm kommune

Revisjon av kommuneplan

Mindre endringer av kommuneplanens arealdel er på høring til 28.06.2024.

Har du innspill til endring av det interne veisystemet i området mellom Bråteveien og Tømteveien?

Planendringen innebærer også justering av boligtomter, etablering av fortau innad i planområdet og gjennomføring av bekkeåpning langs Tømteveien.

Gutt og jente i barnehage

Har du innspill til forslag til ny barnehage i Korshagen?

Som en del av områdereguleringsplanen for Skedsmokorset Øst planlegges det for en barnehage på tomten til Korshagen kommunale boliger Barnehagen skal erstatte Korshagen barnehage og Åsenhagen barnehage.

Har du innspill til endret utnyttelsesgrad på arealet til ROAF Miljøpark på Bøler?

I planen forelås det en økning i tillatte utnyttelsesgrad, da det er behov for å føre opp et nytt tilbygg i tilknytning til dagens sorteringsanlegg.

Har du innspill til planen for nye boliger i Skjærvaveien 2-6 i Sagdalen?

Målet med planen er å utvikle eiendommene fra industrivirksomhet til boliger, og å legge til rette for en oppgradering av tomta og nærområdet.

Har du innspill til utvidelse av Ramstadskogen barnehage

Det planlegges for en utvidelse av eksisterende barnehage med 65 plasser. Det skjer i tråd med behovsplanen for barnehager, som viser at vi trenger flere plasser.

Boligområdet som skal etableres på Bråtejordet foreslås utvidet

Det ble i 2022 varslet oppstart på et boligfelt på Bråtejordet. Nå foreslås det at arealet utvides for å ivareta behovet for et fortau langs Niels Høeghs vei. Det vil bidra til økt trafikksikkerhet for de som ferdes i området.