Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Ski og sekker
Utstyrsentralen

Utlån av sportsutstyr og musikkinstrumenter

Utstyrs­sentralen i Lillestrøm har sportutstyr og annet utstyr til vinteraktiviteter, samt musikkinstrumenter til utlån.


Les mer om utstyrssentralen

Meldinger fra kommunen

Har du innspill til regulerinsplanarbeid for Vesterskaun skole på Frogner/Lundemoen?

Målet med planleggingen er å legge til rette for ny barneskole på Vesterskaun.

Varsel om endring av bygningskode i matrikkelen – fra våningshus til enebolig, tomannsbolig etc.

Dersom boligen er feilregistrert vil kommunen rette bygningskoden.

Offentlig ettersyn – Skedsmo kirkegårdsutvidelse

Detaljreguleringsplan for Skedsmo kirkegårdsutvidelse er nå lagt ut på høring (offentlig ettersyn).

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Hildur Roll-Hansen og Berit Lekvold fikk Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen er en hederspris som tildeles en frivillig aktør som har vist en fremragende frivillig innsats til det beste for kommunens innbyggere. Årets pris gikk til to, som har gjort en formidabel innsats i en årrekke.

 

Har du en bolig du kan leie ut?

Lillestrøm kommune bosetter et rekordhøyt antall flyktninger og vi trenger din hjelp med å finne boliger til dem.

Årets arkitektur- og byggeskikkpris gikk til Sørumsand stasjon

Bane NOR er tildelt Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris 2023, for utformingen av Sørumsand stasjon. Prisen er satt opp for å hedre og anerkjenne god arkitektur og byggeskikk i kommunen.

Les flere aktuelle saker
Covid 19 vaksinasjon, koronavaksinasjon i Skedsmohallen

Lillestrøm kommune utvider tilbudet om covid-19-vaksinering

Fra og med mandag 13. november kan innbyggere i Lillestrøm kommune ta covid-19-vaksinen hos utvalgte apoteker i kommunen, i tillegg til kommunens vaksinesenter.

Synkehull i båthavna på Sørumsand

I sommer ble det oppdaget i et stort hull i grunnen på veien opp fra Båthavna på Sørumsand. Arbeidet med å utbedre skade i grunnen, vil starte så snart vi har fått den nødvendige tillatelsen til å gå i gang av Statsforvalteren.

Jobbe i Lillestrøm

Lærer i prat med elever
Lærer Frida liker å se elever blomstre, heie på dem og få lov til å ha en viktig rolle i deres liv.

Jobbe som lærer hos oss?

Det er mange gode grunner til å bli lærer - og det er enda flere grunner til å bli lærer i Lillestrøm kommune.

Les om å jobbe i Lillestrøm