Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Veiarbeid
Veiarbeid

Planlagt asfaltering

Planlagt asfaltering av hele gater, fortau og sykkelfelt starter på våren og foregår så lenge være tillater det.


Meldinger fra kommunen

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Stubberudkroken?

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for boligområde Stubberudkroken, gnr./bnr.: 43/2 med flere. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av området.

Krogstad miljøpark - Begrenset høring

Forslagsstiller ønsker å endre ordlyd i bestemmelsen 7.4 e) slik at forurensningsmyndighet kan vurdere en søknad om midlertidig utslipp på faglig grunnlag og at en vurdering ikke begrenses juridisk av ordlyd i bestemmelsene.

Informasjonsmøte om demenskor

Lever du med demenssykdom og har lyst til å synge i kor? Bli med og få vite mer på møte den 20. mars.

Detaljreguleringsplan for Ruth Maiers gate (tidligere Strandveien)

Tilleggsvarsling om endringer av planområdet og arealformål samt varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Utbyggingsavtale for Kvartal 8 og Torvet i Lillestrøm by

Det kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Kvartal 8 og Torvet i Lillestrøm by.

Utvidet varslingsområde for Lahaug skytebane

Har du innspill til utvidet varslingsområde i forbindelse med reguleringsplanarbeid for Lahaug skytebane på Lahaug gård?

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Korps og frivillighet

Søk om tilskudd til lag og foreninger

Vi gir støtte til drift, kulturverntiltak og integrering, som lag og foreninger kan søke på. Søknadsfrist er 1. april.

17. februar 2023
Veiarbeid

Planlagt asfaltering

Planlagt asfaltering av hele gater, fortau og sykkelfelt starter på våren og foregår så lenge være tillater det.

17. mars 2023
Sophie Radich 2. etasje

Sophie Radich nominert til pris

Sophie Radich skole er en av tre nominerte til prisen for årets trebyggeri 2022.

3. mars 2023
 
Trine Myrvold Wikstrøm

Kommunens regnskap for 2022

Til tross for både pandemi og krig i Europa, viser regnskapet til Lillestrøm kommune et godt økonomisk resultat. Kommunedirektøren er fornøyd.

2. mars 2023
Ett år med krig i Europa

Fotoutstilling til Lillestrøm

Fotoutstillingen «Ett år med krig i Europa - One year with war in Europe» kommer nå til Lillestrøm.

6. mars 2023
Les flere aktuelle saker