Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Asak barnehage på tur
Lillestrøm kommune på rett vei.

Kommunedirektørens budsjettforslag 2021 - På rett vei, men det koster

Lillestrøm kommune er på rett vei med langsiktige tiltak for å få god kontroll på økonomien.


Les hele saken

Meldinger fra kommunen

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Bakåslia?

Planleggingens formål er å tilrettelegge for frittliggende boliger, fortau samt gangforbindelse mellom Bakåsveien og Varåveien.

Høring av forskrift om gebyrer i forbindelse med handel med fyrverkeri

Forskriften gir NRBR rett til å fastsette og innkreve gebyrer for behandling av søknader, egenmeldinger og gjennomføring av tilsyn.

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Fjellsrud?

Hovedendringen i gjeldende plan omhandler omlegging av riksveien og dermed endret status for adkomstveg til planområdet.

Høring av forslag til ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann

Forslaget gjelder utslipp av industrielt avløpsvann og fra private avløpsanlegg. Den lokale forskriften skal bidra til å beskytte vannressursene i kommunen på best mulig måte og bidra til likebehandling.

All skatteveiledning på et sted

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Vedtatt endring av reguleringsplan

Hovedutvalget for miljø og samfunn har vedtatt endring etter enklere prosess av reguleringsplan for Solbergområdet v/Solbergveien 114.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Aktuelle spørsmål om korona

Hvilke koronaspørsmål er mest aktuelle i Lillestrøm nå?

2. desember 2020

Opprettholder dagens koronaregler

Det bli ingen vesentlige endringer i koronareglene i Lillestrøm kommune.

2. desember 2020
NRK til Lillestrøm

4 av 10 nordmenn synes at NRKs hovedkontor bør legges til Lillestrøm

Sentio gjennomførte i november en spørreundersøkelse hvor folk fra hele landet ble spurt om hvor NRKs nye hovedkontor bør ligge.

23. november 2020

Strengere koronaregler for barn og unge

Ungdomsskolene går til rødt nivå og det er stans i fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge i ungdomsskolealder og oppover.

18. november 2020

Dette sender vi direkte i uke 49

Onsdag 2. desember sender vi direkte fra formannskapsmøtet.

1. desember 2020
Asak barnehage på tur

Kommunedirektørens budsjettforslag 2021 - På rett vei, men det koster

Lillestrøm kommune er på rett vei med langsiktige tiltak for å få god kontroll på økonomien.

9. november 2020
Kulturkvartalet og byparken Lillestrøm kommune

Har dere gode prosjekter for barn og unge?

Hvis dere har et prosjekt eller aktiviteter som kan bidra til god inkludering for barn og unge kan dere søke om midler nå.

13. november 2020
Les flere aktuelle saker