Informasjon om koronavaksine

Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Gansvika
Sommeraktiviteter

Sommeraktiviteter 2021

Sjekk ut våre sommertilbud for barn og unge i. Aktivitetene er i regi av avdeling barn og unge og ulike lag og foreninger. De fleste av tilbudene er gratis!


Les mer og meld deg på

Meldinger fra kommunen

Ferieavvikling på byggesaksavdelingen

Byggesaksveiledningen har redusert åpningstid i juli måned.

Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Frognerveien 61 og 63 på Frogner er nå lagt ut på høring.

Forslag til navn på veier, parker og ny brannstasjon

Vi trenger navn til brannstasjon på Lystad, boligfelt på Hval Søndre, park på Sørumsand, park i Lillestrøm, vei på Bråtejordet og vei på Gullhaug-Tømte. Vi ønsker dine innspill og alle innbyggere har mulighet til å sende inn forslag til navn.

Forslag til revidert gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk

Forslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Det innebærer at offentlige myndigheter, innbyggere og andre aktører kan komme med merknader og innspill.

Begrenset høring - endring av reguleringsplan for Melby langs Tømteveien

Planen legger til rette for å etablere tomannsboliger innenfor planområdet og flytte en bolig mellom felt BKS2 til BKS1. Maksimal utnyttelse (%BYA) endres ikke.

Har du grevling i hagen?

Vi får for tiden mange henvendelser om grevling. Kommunen flytter ikke grevling, men her får noen tips om hva du kan gjøre.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Merker fra designprofilen Lillestrøm kommune

Sølv tilLillestrøm-design

Den 12. juni i år vant designbyrået NoA Ignite en sølvmedalje i European Design Awards (EDA) i klassen BRANDING / Integrated identity applications – med Lillestrøms visuelle identitet.

15. juni 2021
DCIM 100MEDIA DJI_0060.JPG

Kuskerudnebben friluftsbad åpner 12. juni

På grunn av smittevernhensyn må alle forhåndsbestille og vi har nå åpnet for å reservere plass og kjøpe billetter.

11. juni 2021
Les flere aktuelle saker

Koronasaker

Lillestrøm over på nasjonale restriksjoner

Lillestrøm kommune går over til nasjonale koronarekstriksjoner, men beholder begrensninger i skjenketid fram til 5. juli.

18. juni 2021

Smittevernvurdering uke 23

Uke 23 hadde en nedgang i antall smittede sammenliknet med ukene før. Kommunen endrer status fra risikonivå tre, ned til nivå to.

17. juni 2021

Tilskuddsordning til bedrifter som har vært nedstengt i Lillestrøm kommune

Bedrifter i Lillestrøm kommune som har vært nedstengt i mai 2021 kan søke om driftsstøtte for denne måneden.  

4. juni 2021
Les flere koronasaker