Har du vannmåler så skal denne nå leses av. Mange målere vil i år bli fjernavlest. Du vil få melding om hvordan din måler skal avleses.

Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Vårrengjøring av gater

Budsjettforslaget - 2022

Forslag til budsjett for 2022 er lagt fram for kommunepolitikerne. Den 15. desember behandles budsjettforslaget av kommunestyret.


Les mer

Meldinger fra kommunen

Varsel om overtredelsesgebyr for kommunen

Datatilsynet vurderer å fatte vedtak om at Lillestrøm kommune må betale et overtredelsesgebyr på fem hundre tusen  kroner.

"Menn i helse" søker omsorgsfulle menn

Er du en mann som ønsker å jobbe i helsesektoren? Vi søker deg som er en omsorgsfull og reflektert mann mellom 25-55 år og som mottar ytelser fra NAV. Les mer og se video på mennihelse.no

Kulturmiljøplan for Lillestrøm kommune

Forslag til planprogram - kulturmiljøplan for Lillestrøm kommune. Det skal utarbeides en felles kulturmiljøplan for Lillestrøm kommune. Planen skal bygge på eksisterende kulturminneplaner fra tidligere Sørum, Skedsmo og Fet kommuner.

Brev til abonnenter uten vannmåler

Det er beklageligvis kommet feil vedtaksdato på brevet som er sendt ut 12. november. Korrekt dato skal være 21. november 2019.

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Hellerudsletta på Skjetten?

Planleggingens formål er å tilrettelegge for å utvikle og tydeliggjøre Hellerudsletta som en regional og nasjonal opplevelsesdestinasjon med basis i eksisterende kurs-, konferanse- og messesenter.

Vedtatt endring av reguleringsplan for Vestre Nitteberg, felt B3

Hovedutvalg for miljø og samfunn har i møte 27.10 vedtatt endring etter enklere prosess av reguleringsplan for Vestre Nitteberg, felt B3.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Vaksinering Covid 19 Norges Varemesse

Vaksinering av helsepersonell

Helsepersonell, som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, kan nå registrere seg i vår vaksinekø.

24. november 2021

Råd til foreldre med barn med luftveisinfeksjon

I løpet av et normalt år, kan friske barn gjerne få 6–10 luftveisinfeksjoner. Det er slitsomt, men i seg selv ikke grunn til å bli bekymret, eller å kontakte lege.

23. november 2021
Les flere aktuelle saker
utelek lekeplass

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Nå kan du søke midler til inkludering av barn og unge gjennom Bufdir.

22. november 2021
Mat

Vant Matomsorgsprisen 2021

– Det er en bekreftelse på at den tankegangen vi har og modellen med sentralkjøkken er riktig, sier Vegar Bakken-Løvaas.

15. november 2021