Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Grunnskole
Illustrasjonsfoto: Christian Wangberg

Lærerstreiken er avsluttet

Lærerstreiken ble avsluttet tirsdag kveld. Vi ønsker alle elever velkommen tilbake på skolen til vanlig tid i morgen.


Les pressemelding fra KS

Meldinger fra kommunen

Har du innspill til planprogrammet for Områdereguleringsplan for Lillestrøm Nord?

Hensikten med planprogrammet er å styrke den innledende fasen av planarbeidet. Det skal legges til rette for medvirkning i en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser som skal være styrende for planarbeidet.

Hvordan ønsker du å si din mening?

Vi kjører nå en undersøkelse for å finne ut hvilke saker du ønsker å medvirke i og hvordan du ønsker å medvirke.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for eiendommen Bruvollen, gnr. 311, bnr. 17 m.fl.

Planleggingens formål er å legalisere og videreutvikle eksisterende bruk av dagens virksomheter på eiendommen som omfatter samfunnshus, idrettsbane og travbane med fasiliteter som er naturlig for disse virksomhetene.

Leie av lokaler for Lillestrøm barneverntjeneste - Forespørsel om informasjon (RFI)

Lillestrøm barneverntjeneste med ca. 120-150 ansatte vurderer å leie lokaler på anslagvis 2000-3500 m2 BTA med formålene kontor/administrasjon og tilhørende fellesfunksjoner.

Høring av søknad om tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann

Lillestrøm kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann for kommunens avløpsnett med tilhørende pumpestasjoner og overløp. Avløpsvann fra Lillestrøm kommune føres til Nedre Romerike avløpsrenseanlegg og Tangen avløpsrenseanlegg.

Forslag til revidering av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr

Forslag til revidering av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr er nå lagt ut på høring, med frist for innspill 19. oktober.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Temabilde ungdomsskole og elev

Vi utvider åpningstidene for møteplasser for barn og unge

På grunn av den pågående streiken og redusert opplæringstilbud utvider vi åpningstidene på våre møteplasser for barn og unge. Her er en oversikt over åpningstider for aktiviteter og møteplasser for barn og unge i uke 39.

22. september 2022
Tiny Workers

Legger til rette for villbier

Langs flomvollen i Lillestrøm sentrum etableres det nå en såkalt «Pollinator park» som skal hjelpe villbier i området.

21. september 2022
 
Kjeller flyplass

Fremtidens Kjeller - Ulike stemmer om utviklingen av flyplassområdet

Lillestrøm kommune inviterer til seminar om utviklingen av Kjeller flyplassområde, tirsdag 27. september 17.30 – 20.30 i Stjernesalen i Lillestrøm kultursenter. Se opptak av seminaret på rb.no.

5. september 2022
Pile of garden waste to be burned in the garden

ROAF tester gratis henting av hageavfall

I perioden uke 35-39 vil ROAF utføre et testprosjekt for innhenting av hageavfall med komprimatorbil i deler av Lillestrøm kommune.

24. august 2022
Les flere aktuelle saker

Facebook