Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Heiavannet

Temaplan for naturmangfold

Temaplan for naturmangfold er vedtatt.


Les mer om planen

Meldinger fra kommunen

Nå kan du si din mening om forslaget til utvikling av Fokusgården på Sørumsand

I planen foreslås det å legge til rette for etablering av en sentrumsbebyggelse på 3-5 etasjer. Det legges også opp til å bygge 85 nye boenheter i tillegg til næring i alle førsteetasjer, samt et rent kontor-/forretningsbygg.

Har du innspill til endring av reguleringsplan for Lahaugmoen

Endringen av planen handler om å utvide arealet som kan benyttes til næringsvirksomhet, som industri og lager.

Nå kan du si din mening om hundehold i kommunen

Forslag til ny forskrift om hundehold skal behandles av kommunestyret i løpet av året, og du har nå muligheten til å si din mening om hundehold. Frist for innspill er 29. mai 2024.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Vedkubber brenner

Generelt bålforbud gjelder nå

Det generelle bålforbudet startet 15. april og varer til 15. september.

Vårryddingsaksjonen 2024

Tiden er inne for å fjerne papir, rask og rusk og småavfall fra nærmiljø, samt langs kommunale veier og gater.

Mann i militæruniform fra FN

Invitasjon til 8. mai-markering

Kommunene på Nedre Romerike ved ordførerne inviterer regionens veteraner fra internasjonale operasjoner til felles markering og middag på veterandagen 8. mai 2024.

Søt jente spiser grøt.

Livsstilsendring for familien – foreldrekurs

Livsstilsendring for familien er et gratis kurstilbud for foreldre i Lillestrøm kommune, som ønsker å jobbe med en varig livsstilsendring for hele familien, eller er bekymret for overvekt/utvikling av overvekt hos egne barn.

ravine

Nå kan du søke midler fra Ravinefondet

Ravinefondet skal stimulere grunneiere og innbyggere, til å gjennomfører tiltak som bidrar til å ivareta ravinene i vårt kultur- og skogslandskap. Søknadsfrist 22.04.2024.

Vil du bli meddommer eller skjønnsmedlem?

Meld din interesse for å være meddommer og skjønnsmedlem i Lillestrøm kommune i perioden 2025-2028.

 
Hageavfall i en haug

Gratis henting av hageavfall våren 2024

Her kan du se når miljøbilen er i ditt område og hva slags hageavfall du kan levere til den.

Illustrasjonsbilde vårrengjøring av gater

Vårrengjøringen er i gang

Vårrengjøring av fortau, gater, samt gang og sykkelveier er i gang. Vi har som mål at gater, fortau og sykkelveier skal være ferdig feiet innen 1. mai og boligveier innen 17. mai.

Gansvika

Ny drifter til Gansvika restaurant og kiosk søkes

Vi søker ny drifter av både restaurant og kiosk fra sommersesongen 2024. Vi ønsker at det skal kunne gis et helhetlig og familievennlig tilbud til lokalbefolkning og tilreisende. Lokalene er åpen for befaring 10. og 15. april.

Fire sykepleiere på vei til jobb

På jakt etter sommerjobb?

Her kan du følge med på hvilke jobber vi har og som dukker opp frem mot sommeren, innenfor en rekke forskjellige arbeidsområder.

Mann ser på dataskjerm.

Søknadsordninger for lag og foreninger

Nå er det på tide å søke om driftstilkudd, sesongleie og tilskudd til kulturverntiltak.

Varaordfører og ordfører som smiler mot kamera.

Innbyggernes time

Vil du ta en kaffe og snakke om ståa i Lillestrøm? Ordfører Kjartan Berland og varaordfører Anette Elseth møter innbyggerne rundt om på kommunens biblioteker, og andre møteplasser.

Skal du kaste farlig avfall eller småelektronikk?

Da kan du levere farlig avfall og småelektronikk til Miljøbilen. Her får du oversikt over når den er i ditt nærområde.

Les flere aktuelle saker

Høringer og kunngjøringer

Har du innspill til endring av reguleringsplan for Lahaugmoen

Endringen av planen handler om å utvide arealet som kan benyttes til næringsvirksomhet, som industri og lager.

Nå kan du si din mening om hundehold i kommunen

Forslag til ny forskrift om hundehold skal behandles av kommunestyret i løpet av året, og du har nå muligheten til å si din mening om hundehold. Frist for innspill er 29. mai 2024.

Ny trykkøkningsstasjon på Leirsund

Her kan du se hvordan det tekniske bygget blir, som skal huse stasjonen, som sørger for å opprettholde riktig trykk i vannledninger.