Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Asak barnehage på tur
Lillestrøm kommune på rett vei.

Kommunedirektørens budsjettforslag 2021 - På rett vei, men det koster

Lillestrøm kommune er på rett vei med langsiktige tiltak for å få god kontroll på økonomien.


Les hele saken

Meldinger fra kommunen

Høring av forskrift om gebyrer i forbindelse med handel med fyrverkeri

Forskriften gir NRBR rett til å fastsette og innkreve gebyrer for behandling av søknader, egenmeldinger og gjennomføring av tilsyn.

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Fjellsrud?

Hovedendringen i gjeldende plan omhandler omlegging av riksveien og dermed endret status for adkomstveg til planområdet.

Høring av forslag til ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann

Forslaget gjelder utslipp av industrielt avløpsvann og fra private avløpsanlegg. Den lokale forskriften skal bidra til å beskytte vannressursene i kommunen på best mulig måte og bidra til likebehandling.

All skatteveiledning på et sted

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Vedtatt endring av reguleringsplan

Hovedutvalget for miljø og samfunn har vedtatt endring etter enklere prosess av reguleringsplan for Solbergområdet v/Solbergveien 114.

Detaljreguleringsplan for Gneisveien på Berger er nå lagt ut på høring

Planen legger til rette for næringsbebyggelse med en utnyttelse av arealene opp til 63% BYA og økt tillatt byggehøyde fra 12 til 16 meter. Det reguleres grønt tak på all bebyggelse, samt en utvidelse og beplantning av vegetasjonsskjermen vest i planområdet.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Koronastatus uke 47

Smitten i Lillestrøm kommune fortsetter å stige. I uke 47 økte smitten med ca. 25 %.

25. november 2020
NRK til Lillestrøm

4 av 10 nordmenn synes at NRKs hovedkontor bør legges til Lillestrøm

Sentio gjennomførte i november en spørreundersøkelse hvor folk fra hele landet ble spurt om hvor NRKs nye hovedkontor bør ligge.

23. november 2020

Strengere koronaregler for barn og unge

Ungdomsskolene går til rødt nivå og det er stans i fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge i ungdomsskolealder og oppover.

18. november 2020

Dette sender vi direkte i uke 48

Denne uka sender vi direkte fra hele seks møter fra forskjellige utvalg og formannskapet.

24. november 2020
Asak barnehage på tur

Kommunedirektørens budsjettforslag 2021 - På rett vei, men det koster

Lillestrøm kommune er på rett vei med langsiktige tiltak for å få god kontroll på økonomien.

9. november 2020
Kulturkvartalet og byparken Lillestrøm kommune

Har dere gode prosjekter for barn og unge?

Hvis dere har et prosjekt eller aktiviteter som kan bidra til god inkludering for barn og unge kan dere søke om midler nå.

13. november 2020
Les flere aktuelle saker