Strengere koronaregler vedtatt og gjeldende fra 3. mars 

Informasjon om koronavaksine

Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Tilskuddsordning til bedrifter i Lillestrøm kommune

Bedrifter i Lillestrøm kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak kan søke om driftsstøtte. Bransjene servering, arrangement, reiseliv og treningssentre og deres underleverandører, prioriteres.


Les mer

Meldinger fra kommunen

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for utvidelse av Skedsmo kirke kirkegård?

Det varsles på nytt om oppstart for utvidelse av Skedsmo kirkegård.

Har du innspill til klimastrategien?

Klimastrategien foreslår strategier og virkemidler for hvordan Lillestrøm skal komme til lavutslippssamfunnet.

Vedtak i klagesak for områdeplan for Bingen lenser og områdene langs Glomma

Klagen ble delvis tatt til følge og bestemmelsene er endret, vedtaket kunngjøres derfor.

Vannlekkasje i Vestbygata

Bruddet på hovedvannledningen i Vestbygata er nå reparert, men det kan fortsatt forekomme brunt vann i springen som følge av vannlekkasjen.

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Ivar Aasens vei?

Planleggingens formål er å regulere konsentrert småhusbebyggelse på Skjetten.

Storgata stenger 3. mai

3. mai 2021 starter entreprenøren Isachsen Anlegg AS å rehabilitere deler av Storgata. Da stenges gata for gjennomkjøring fra krysset med Parkalleen til rett sør for krysset med Vestbygata.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Tilskuddsordning til bedrifter i Lillestrøm kommune

Bedrifter i Lillestrøm kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak kan søke om driftsstøtte. Bransjene servering, arrangement, reiseliv og treningssentre og deres underleverandører, prioriteres.

5. mars 2021

Strengere koronaregler vedtatt

Butikker, serveringssteder og treningssentre stenger. Private sammenkomster og besøk i private hjem frarådes på det sterkeste.

3. mars 2021

Smittevernvurdering uke 8

I uke 8 gjorde smittetallene et byks, og økte med 70 % fra uka før.

2. mars 2021
Kulturkvartalet og byparken Lillestrøm kommune

Gult nivå i barnehage og grunnskole

Mange lurer på hvorfor vi fortsatt har gult nivå på barnehage og grunnskole i Lillestrøm kommune.

2. mars 2021

Digitalt informasjonsmøte om helsestasjonstjenesten i Lillestrøm kommune

Vi inviterer til et digitalt informasjonsmøte, 10.mars klokka 18.00 - 19.30, hvor vi vil ha en gjennomgang av prosjektrapporten om helsestasjoner for Lillestrøm kommune.

3. mars 2021

Lillestrøm kommunes regnskap med overskudd for 2020

Netto driftsresultat ble 311 millioner kroner i 2020. Kommunens totale inntekter var 6,8 milliarder kroner. Dette gir et netto driftsresultat i prosent av inntektene på 4,6 prosent.

1. mars 2021
Vaksinering Covid 19 Norges Varemesse oversiktsbilde

Vaksinering på Norges Varemesse

Nå har vi flyttet vaksinesenteret til Norges Varemesse og all vaksinering skjer der. Du behøver ikke bestille time for vaksinering. Vi ringer deg når det er din tur.

11. februar 2021
Les flere aktuelle saker