Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Brush Strokes of paint. Colorful Oil Painting on canvas. Abstract art background
Illustrasjonsfoto

Kulturpris

Kulturprisen er en hederspris som tildeles en kulturaktør som har skapt aktivitet og opplevelser innen kunst- og kulturområdet for kommunens innbyggere. Nominer din kandidat innen 10. juli.


Les mer

Meldinger fra kommunen

Vedtatt detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Fv1533 Strømsveien, Nitelva-Sagdalen

Kommunestyret har i møte 15.06.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Fv1533 Strømsveien, Nitelva-Sagdalen (sak 126/22)

Vedtatt reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon

Kommunestyret har i møte 15.02.2022 vedtatt detaljreguleringsplan Rånåsfoss stasjon.

Kommunestyret har vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Meierikvartalet

Endringen innebærer at tidspunkt for etablering av adkomst til Meierikvartalet fra Jernbanegata, og opparbeidelse av Solheimsgata mellom Jernbanegata og Torvgata, utsettes til brukstillatelse for felt A1.

Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplan for Kvartal 15

Planen legger til rette for sentrumsutvikling med mulighet for bolig, kontor, forretning, bevertning, hotell og tjenesteyting. Nittedalsgata 39 bevares i planen og omsluttes av et offentlig tilgjengelig torg.

Forslag til navn på nye veier

Vi ønsker innspill til navn på fire nye veier. Navneforslagene bør ha grunnlag i lokal tilhørighet.

Se flere meldinger fra kommunen

Aktuelt

Byutvikling Lillestrøm kommune

Sommerferieaktiviteter for barn og unge

Se vår oversikt over de mange ulike dags- og ukesaktiviteter som finnes for barn og unge gjennom sommeren.

30. juni 2022
Åpningsuke for kulturkvartalene

Åpningsuke kulturkvartalene

Lillestrøm kommune ved kommunalområdet kultur ønsker velkommen til høytidelig åpning av Kulturkvartalene mandag 29. august!

22. juni 2022
 
Fly kjeller flyplass

Kan fortsatt flyvirksomhet kombineres med fremtidig byutvikling på Kjeller?

Oslo Economics, sammen med COWI, har på oppdrag fra Lillestrøm kommune analysert de økonomiske konsekvensene av å kombinere et luftfartøysenter med flyvirksomhet, som en del av byutvikling på Kjeller flyplassområde.

27. mai 2022
Les flere aktuelle saker