Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Byutvikling Lillestrøm kommune

Sommerferietilbud

Ferietilbud for barn og unge i Lillestrøm kommune. Aktiviteter i regi av Fritids- og ungdomsavdelingen og tilbud fra lag og foreninger.


Se alle tilbudene

Aktuelt

Eskild Sveås Okkenhaug og Wenche Hellekås sammen med ordfører.

Lillestrøm kommunes kunstnerstipend 2024 tildelt Eskild Sveås Okkenhaug og Wenche Hellekås

Kunstnerstipendet ble delt ut av ordfører Kjartan Berland og juryleder Brede Andreas Rørhus, på utescenen i Kulturkvartalene i forbindelse med åpningen av Byfesten 2024.

Årsmeldingen er publisert

Årsmeldingen gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått.

Nebbursvollen

Nebbursvollen friluftsbad

Nebbursvollen friluftsbad åpnet årets sesong, lørdag 18. mai. Velkommen!

Restplasser for Sommerskolen

Her kan du lese om restplassene.

Vedkubber brenner

Generelt bålforbud gjelder nå

Det generelle bålforbudet startet 15. april og varer til 15. september.

Varaordfører og ordfører som smiler mot kamera.

Innbyggernes time

Vil du ta en kaffe og snakke om ståa i Lillestrøm? Ordfører Kjartan Berland og varaordfører Anette Elseth møter innbyggerne rundt om på kommunens biblioteker, og andre møteplasser.

 
Gruppe med smilende mennesker som består av medlemmer av Lillestrøm skolekorps, ordfører og kulturansatte i Lillestrøm kommune.

Lillestrøm kommunes kulturpris 2024 tildelt Lillestrøm skolekorps

Kulturprisen ble delt ut av ordfører Kjartan Berland og juryleder Brede Andreas Rørhus, på utescenen i Kulturkvartalene i forbindelse med åpningen av Byfesten 2024.

Informasjonsmøte om Glommakryssingen

Ordfører har invitert formannskapet og hovedutvalg for miljø og samfunn til et informasjonsmøte om Glommakryssingen mandag 17. juni kl. 15.00 på rådhuset i Lillestrøm.

Nå blir det nye tømmedager for avfall

Romerike avfallsforedling endrer fra 3. juni opplegget for tømming av avfall for innbyggere og næringskunder. Det blir nye hentedager, som du blandt annet finner i ROAFiD-appen.

Legevakta på Sørumsand stengt i sommer

Legevakta på Sørumsand holder stengt i uke 27-32, som følge av mangel på sommervikarer. Legebilen vil imidlertid være tilgjengelig for kommunens pasienter, og legevakta i Lillestrøm kjører på for fullt hele sommeren.

Kuskerudnebben

Kuskerudnebben friluftsbad

Kuskerudnebben friluftsbad åpner lørdag 18. mai for sesongen 2024. Velkommen!

Sagstien stenges ved Parkodden bru

Sagstien som går langs Sagelva er en populær gangvei som benyttes av mange. Dessverre har vi flere ganger opplevd at masser lang elva ved Parkodden brua raser ut i elva. Det gjør at vi har måttet stenge deler av Sagstien.

Nå kan du søke om støtte til utbygging av bredbånd

Nå er det ny runde med å søke støtte til bredbånd. Her kan du lese alt om støtte til bredbånd og hvilke områder som nå står for tur.

Les flere aktuelle saker

Høringer og kunngjøringer

Si din mening om forslag til planendring for områdeplan for Kjeller Nord

Hensikten er å legge til rette for at viktige virksomheter kan utvikles, og at IFE kan gjøre nødvendige drifts- og sikringstiltak.

Nå kan du si din mening om nytt overføringsanlegg mellom Krogstad og Heia

Formålet med planen er å etablere et overføringsanlegg for teknisk infrastruktur under bakken mellom Krogstad Miljøpark og Heia industriområde

Nå kan du si din mening om planen for erosjonssikring langs Jeksla på Lindeberg

Formålet med planen er å ivareta områdestabiliteten for Smedstua næringsområde når det bygges ut, og samtidig øke sikkerheten mot kvikkleireskred for eksisterende bebyggelse.

Planen for Del av Fjeldsrud er vedtatt endret

Endring av planen gjelder i hovedsak løsningen for gang- og sykkelvei langs Hølandsveien, adkomstvei for delfelt BF1 og plassering av busslomme.

Nå starter arbeidet med plan for Bølerveien

Hensikten med planen er å opparbeide gang- og sykkelvei og gatelys langs Bølerveien. I planarbeidet vil det også sikres nødvendige adkomster til næringseiendommene langs veien.

Hvordan kan Fetsund sentrum se ut i fremtiden?

Lillestrøm kommune inviterer alle interesserte til seminar om hvordan Fetsund sentrum kan utvikles. Seminaret holdes på Fet Herredshus 6. juni fra kl. 12.00 - 16.00.

Hva bør folkevalgte få i godtgjørelse?

Vi ønsker innspill til lokal forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring. Høringen har frist 17. juni 2023.

Oversiktsbilder Lillestrøm kommune

Revisjon av kommuneplan

Mindre endringer av kommuneplanens arealdel er på høring til 28.06.2024.

Har du innspill til endring av det interne veisystemet i området mellom Bråteveien og Tømteveien?

Planendringen innebærer også justering av boligtomter, etablering av fortau innad i planområdet og gjennomføring av bekkeåpning langs Tømteveien.