Lillestrøm kommune

Tjenester og Tilbud

Vi søker driver til spisested på Blaker skanse

Lillestrøm kommune søker en driver med det rette matkonseptet til spisestedet på Blaker skanse. Spisestedet vil være en vesentlig utvidelse av publikumstilbudet på skansen, og skal sammen med de andre aktørene på stedet gjøre Blaker skanse kjent nasjonalt.


Her kan du lese mer om spisestedet og Blaker skanse

Aktuelt

Mor hjelper datter med å blåse nesa

Kikhosteutbrudd i Norge

Har du ikke tatt vaksinen de siste ti årene, er det på tide å ta den igjen. Gravide anbefales å vaksinere seg i svangerskapsuke 24.

En dame sitter rundt et bord og prater med andre.

Kan du tenke deg å være møtefullmektig i forliksrådet?

Vi søker deg som kan møte på vegne av en part som har en sak under behandling i forliksrådet.

Byutvikling Lillestrøm kommune

Sommerferietilbud

Ferietilbud for barn og unge i Lillestrøm kommune. Aktiviteter i regi av Fritids- og ungdomsavdelingen og tilbud fra lag og foreninger.

Oversiktsbilde over en kornåker

Invitasjon til dialogmøter om kulturminner

Hvilke bygg i kommunen er verdt å ta vare på? Hvordan vet du om ditt hus er vernet? Hva betyr vern av kulturminner?

En dame holder en presentasjon.

På vei mot Fontenehus i Lillestrøm kommune

Den 17. juni ble Fontenehuset Lillestrøm stiftet. Hvis alt går etter planen, åpnes dørene for brukerne allerede på nyåret i 2025.

Eskild Sveås Okkenhaug og Wenche Hellekås sammen med ordfører.

Lillestrøm kommunes kunstnerstipend 2024 tildelt Eskild Sveås Okkenhaug og Wenche Hellekås

Kunstnerstipendet ble delt ut av ordfører Kjartan Berland og juryleder Brede Andreas Rørhus, på utescenen i Kulturkvartalene i forbindelse med åpningen av Byfesten 2024.

Årsmeldingen er publisert

Årsmeldingen gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått.

Nebbursvollen

Nebbursvollen friluftsbad

Nebbursvollen friluftsbad åpnet årets sesong, lørdag 18. mai. Velkommen!

 

Sterk og stødig

Sterk og stødig - Treningsgrupper for seniorer.

Ny spesialskole på Haugtun

Haugtun skole på Blaker skal rives til fordel for en ny kommunal spesialskole. Den nye skolen blir tilrettelagt for 60 elever og skal stå ferdig i 2025.

Gruppe med smilende mennesker som består av medlemmer av Lillestrøm skolekorps, ordfører og kulturansatte i Lillestrøm kommune.

Lillestrøm kommunes kulturpris 2024 tildelt Lillestrøm skolekorps

Kulturprisen ble delt ut av ordfører Kjartan Berland og juryleder Brede Andreas Rørhus, på utescenen i Kulturkvartalene i forbindelse med åpningen av Byfesten 2024.

Legevakta på Sørumsand stengt i sommer

Legevakta på Sørumsand holder stengt i uke 27-32, som følge av mangel på sommervikarer. Legebilen vil imidlertid være tilgjengelig for kommunens pasienter, og legevakta i Lillestrøm kjører på for fullt hele sommeren.

Kuskerudnebben

Kuskerudnebben friluftsbad

Kuskerudnebben friluftsbad åpnet for sesongen lørdag 18. mai. Velkommen!

Sagstien stenges ved Parkodden bru

Sagstien som går langs Sagelva er en populær gangvei som benyttes av mange. Dessverre har vi flere ganger opplevd at masser lang elva ved Parkodden brua raser ut i elva. Det gjør at vi har måttet stenge deler av Sagstien.

Nå kan du søke om støtte til utbygging av bredbånd

Nå er det ny runde med å søke støtte til bredbånd. Her kan du lese alt om støtte til bredbånd og hvilke områder som nå står for tur.

Les flere aktuelle saker

Høringer og kunngjøringer

Detaljregulering for Sørumsand idrettspark – svømmehall og flerbrukshall på Sørumsand: Har du innspill?

Formålet med planen er å legge til rette for svømmehall og flerbrukshall. Frist for innspill: 16.09.2024.

Har du innspill til arbeidet med planen for Kjølstadhagan i Blaker?

Formålet er å legge til rette for boligutbygging i tråd med kommuneplanens arealdel. Frist for innspill: 28.08.2024

Her kan du se hvordan utvidelsen av Skedsmo kirkegård blir

Planen legger til rette for utvidelse av Skedsmo kirkegård med to nye gravfelt. Det skal opparbeides en turvei fra Løkendalen i sør opp til Vestvollveien. Prestegården skal bevares slik som i dag.

Treningspark

Nå kan du si din mening om planen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2025-2028

Formålet med planen er å synliggjøre og prioritere utbygging av anlegg til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i kommunen.

Si din mening om forslag til planendring for områdeplan for Kjeller Nord

Hensikten er å legge til rette for at viktige virksomheter kan utvikles, og at IFE kan gjøre nødvendige drifts- og sikringstiltak.

Nå kan du si din mening om nytt overføringsanlegg mellom Krogstad og Heia

Formålet med planen er å etablere et overføringsanlegg for teknisk infrastruktur under bakken mellom Krogstad Miljøpark og Heia industriområde

Nå kan du si din mening om planen for erosjonssikring langs Jeksla på Lindeberg

Formålet med planen er å ivareta områdestabiliteten for Smedstua næringsområde når det bygges ut, og samtidig øke sikkerheten mot kvikkleireskred for eksisterende bebyggelse.

Planen for Del av Fjeldsrud er vedtatt endret

Endring av planen gjelder i hovedsak løsningen for gang- og sykkelvei langs Hølandsveien, adkomstvei for delfelt BF1 og plassering av busslomme.

Nå starter arbeidet med plan for Bølerveien

Hensikten med planen er å opparbeide gang- og sykkelvei og gatelys langs Bølerveien. I planarbeidet vil det også sikres nødvendige adkomster til næringseiendommene langs veien.