Finn barnehage

Her finner du en oversikt over alle kommunale og private barnehager i Lillestrøm kommune.

Søke eller bytte barnehageplass

Søknad og opptak i barnehage, svar på tilbud om barnehageplass, søke redusert betaling, oppsigelse.

Åpningstider

Alle kommunale barnehagene har felles åpningstid. Barnehagene er åpne mandag - fredag fra kl. 07.00 til kl. 17.00. Når barnehagene åpner mandag 20. april vil åpningstiden være redusert for å kunne ivareta smittevernhensynet. Åpningstiden er 08.00 -15.30.

Pris og betaling

Hva koster barnehageplass, søskenmoderasjon og hvordan søke om redusert betaling.

Trygg start i barnehagen

En god oppstart i barnehagen, om vår barnehagetilvenning.

Samarbeid mellom barnehage og hjem

Slik kommuniserer de kommunale barnehagene med foreldre og foresatte.

Barn med spesielle behov

Hvis et barn behov for spesiell hjelp og støtte kan han eller hun trenge mer oppfølging i barnehagen.

Overgang fra barnehage til skole

Barnehagen skal legge til rette for at barn får en god avslutning på barnehageperioden, og er forberedt til å begynne på skolen.

Sikkerhet i barnehagen

Hvordan blir sikkerheten til barna ivaretatt og hva skjer hvis de skader seg?

Åpen barnehage

Få en oversikt over de åpne barnehagene i kommunen.

Etablere barnehage

Skal du etablere barnehage eller familiebarnehage? Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. 

Vedtekter og planer for de kommunale barnehagene

Vedtekter for kommunale barnehager og øvrige planer og vedtekter for barnehager i Lillestrøm kommune.