Vedtekter for kommunale barnehager i Lillestrøm kommune

Regler som gjelder for alle de kommunale barnehagene i Lillestrøm.

Lokale planer for barnehagene

Her finner du lokale planer utarbeidet for pedagogisk personale i Lillestrømbarnehagene.

Vedtekter for åpen barnehage

Les vedtektene for kommunal åpen barnehage i Lillestrøm kommune.