Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi

Arbeidet er organisert som et prosjekt som styres av en styringsgruppe med rådmannen som leder av styringsgruppen.