Rådmann

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen.

Kommunens direktører

Seks direktører representerer stabs- og tjenesteområdene i Lillestrøm kommune.

Verdier og mål

Verdier og mål for nye Lillestrøm kommune.