Innsyn

Se hvilke saker som skal behandles i råd og utvalg, samt offentlig postliste og følg vår kommunestyremøter i Kommune-TV.

Politikk

Utvalg og politiske møter, Kommunestyret, politisk ledelse, Politisk sekretariat, slik kan du påvirke politisk.

Administrasjon

Rådhuset, kommunaldirektører, verdier og mål, organisasjonskart.

Budsjett, regnskap og rapporter

Betaling av faktura, faktura til Lillestrøm kommune.

For våre leverandører

Innkjøp, faktura til oss, bli leverandør, krav til leverandører, regelverk, oversikt over rammeavtaler, bestillinger og E-handel.

Kontakt oss

Telefon, e-post, adresse, organisasjonsnummer

Beredskap

Egenberedskap, flom og flomberedskap, samfunnssikkerhet.

Kommunikasjon

Visuell identitet, Kommunevåpen og logo, pressekontakt, pressebilder.

Digitalisering i Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune har ambisjoner om å levere digitale tjenester som begeistrer og tilby sikre og gode løsninger til innbyggere, ansatte, næringsliv og frivillighet.

Verdier og mål

Verdier og mål for Lillestrøm kommune.

Etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte

Etiske retningslinjer for Lillestrøm kommune.

Eierstyring - kommunens deltakelse i selskaper

Se hvilke interkommunale selskap (IKS) og aksjeselskap (AS) vi deltar i.