Faktura til Lillestrøm kommune

Alle fakturaer til Lillestrøm kommune skal sendes elektronisk i standardformatet elektronisk handelsformat (EHF)

Hvordan bli leverandør?

Lillestrøm kommune ønsker mest mulig konkurranse om sine kontrakter, og ønsker å nå ut til både små og store leverandører.

Krav til leverandører

Krav om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold, grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, sosial dumping.

Regelverket om offentlige anskaffelser

Regelverket beskriver hvordan offentlige virksomheter skal gjennomføre sine anskaffelser.

Digital konkurransegjennomføring

Lillestrøm kommune gjennomfører konkurranser digitalt.

Doffin

Doffin er den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser,

Forebygging av arbeidskriminalitet

Lillestrøm kommune har nulltoleranse for sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet

Krav til klima og miljø i våre byggeprosjekter

Bruk av bærekraftig teknologi og materialer, effektive og ressursbesparende byggeprosesser, fossil- og utslippsfrie byggeplasser, sirkulærøkonomi og gjenbruk er viktig for oss. .

Krav til bruk av lærlinger

Lillestrøm kommune ønsker å bidra til flere lærlingeplasser.

Rammeavtaler

Oversikten over alle rammeavtalene for innkjøp av varer og tjenester.

Bestillinger og E-handel

Lillestrøm kommune bruker e-Handel som innkjøpsverktøy. Som leverandør må du derfor ha et system for å håndtere elektroniske bestillinger.

Innkjøpsstrategier

Anskaffelsesstrategi for Lillestrøm kommune 2021 - 2024 og strategi for grønne innkjøp ble den 18. november 2020 vedtatt i kommunestyret. Strategiene er utarbeidet med utgangspunkt i Lillestrøm kommunes mål og verdier.

Tilgjengelighetserklæring - hva må du som leverandør gjøre?

Fra 01.02.2023 skal alle offentlige nettsteder ha en tilgjengelighetserklæring. Det vil si at Lillestrøm kommune må ha en erklæring for www.lillestrom.kommune.no.