Hva er en rammeavtale?

  • Rammeavtale kan inngås mellom oppdragsgiver og en eller flere leverandører. 
  • I rammeavtaleperioden får leverandøren(e) på rammeavtalen enerett til å levere de varer og tjenester som inngår i avtalen.
  • Alle kommunale enheter er forpliktet til å benytte de leverandører kommunen har rammeavtale med.

Hva regulerer rammeavtalen?

  • Rammeavtalen regulerer for eksempel
  • hva som skal leveres
  • krav til kvalitet
  • priser og prisbetingelser
  • leveringsbetingelser

Hvor lenge varer en rammeavtale?

En rammeavtaleperiode varer som hovedregel i fire år.