Personvernerklæring

Hvordan og hvorfor vi samler inn personopplysninger, og hva vi bruker dem til. Vi skal behandle dine personopplysninger på en lovlig og sikker måte.

Hvilke rettigheter har du?

Her finner du en oversikt over alle rettighetene du har, når opplysninger om deg samles inn og brukes.

Innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger. Hvilke personopplysninger kommunen har om deg, og hva informasjonen brukes til.

Personvernombud i Lillestrøm kommune

Personvernombudet i Lillestrøm kommune arbeider med å styrke kommunens kunnskap og kompetanse om personvern.

Meld om avvik og varsle om brudd på personopplysningssikkerheten

Oppdager du et brudd på personopplysningssikkerheten skal du melde fra. Se hvordan du gjør det her.

De nye personvernreglene

Norge fikk ny personvernlov 20. juli 2018. Med den nye personvernloven ble EUs personvernforordning (også kaldt GDPR) implementert. 

Informasjonskapsler

Om bruk av informasjonskapsler (cookies) på lillestrøm.kommune.no.