Hva betyr de nye personvernreglene for deg?

Loven gir deg som innbygger rett til selv å bestemme hvordan dine personopplysninger skal behandles og av hvem som skal få tilgang til dine personopplysninger. Det blir strengere krav til dokumentasjon og risikovurderinger for virksomheter og de registrertes rettigheter er på flere områder styrket.  

Hva innebærer de nye reglene?

De nye reglene innebærer blant annet

  • Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. Den som ber om samtykke til å bruke opplysninger skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan personopplysningene skal brukes.
  • Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det vil ikke være lov å samle inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det ikke lenger er behov for, skal slettes. Men husk at det finnes unntak fra regelen om sletting.
  • Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes.
  • Under visse betingelser kan man ha en rett til å ta med seg personopplysninger fra en virksomhet til en annen.
  • Den enkelte får i visse tilfeller en rett til å protestere mot behandling av sine personopplysninger.
  • Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne basert på en helautomatisert behandling av personopplysninger.
  • Det blir adgang til å ilegge et betydelig høyere gebyr ved overtredelse av reglene

Sentrale lover og forskrifter

Andre aktuelle lover

Nyttige lenker

Se hvordan og hvorfor vi behandler opplysningene dine
Se hvilke rettigheter du har

Kontakt

Hilmar Ingi Jonsson
Tittel: Personvernombud