Tiltak for enslige mindreårige flyktninger

EMF Lillestrøm er et bo- og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-20 år.

Helseundersøkelse for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Førstegangs helseundersøkelse og vaksinering av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.

NAV Lillestrøm

Tilgjengelighet og kontaktinformasjon, råd og veiledning, Flyktningetjenesten, ditt NAV, påvirk NAV Lillestrøm - si din mening