Førstegangs helseundersøkelse og vaksinering

Migrasjonshelseteamet tilbyr førstegangs helseundersøkelse og vaksinering av flyktninger og familiegjenforente.

Tuberkuloseundersøkelser

Tuberkuloseundersøkelser av:

  • Arbeidsinnvandrere
  • Flyktninger
  • Familiegjenforente
  • Au- pair og adoptivbarn fra land med høy forekomst av tuberkulose.
  • Studenter og ansatte i barneomsorg og helsearbeid
  • Studenter til utlandet

Les mer om tuberkuloseundersøkelse

Samarbeid med andre helsetilbud

Helsesykepleier og migrasjonslege samarbeider tett med helsestasjon- og skolehelsetjeneste og fastleger.