Finn helsestasjon

Finn de ulike helsestasjonene og Helsestasjon for ungdom.

Jordmor og svangerskapskontroll

Gravid og bor i Lillestrøm? Du kan få oppfølging og faste kontroller hos jordmor på helsestasjonen eller hos fastlegen.

Helsestasjon for barn 0-6 år

Svangerskapsomsorgen tilbyr oppfølging i svangerskapet og etter fødsel.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et tilbud for alle mellom 13 og 24 år. Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt.

Helseundersøkelse for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Førstegangs helseundersøkelse og vaksinering av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.

Skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du kan komme til oss uten avtale for å snakke om det du ønsker.