Helsestasjonens tjenester

  • Hjemmebesøk etter fødsel
  • Helseundersøkelse
  • Veiledning og støtte til foreldre
  • Rådgivning om barnets helse, utvikling og kosthold
  • Barnevaksinasjon
  • Barselgruppe
    - alle med nyfødte barn får tilbud om å være i en barselgruppe

Hvordan jobber vi

Vi jobber tverrfaglig og vi samarbeider med fysio-ergoterapitjenesten, fastlegene, psykisk helse for barn og unge, PPA, barneverntjenesten, alle barnehagene og skolene. Og noen ganger spesialisthelsetjenesten. Et slikt samarbeid starter alltid etter innhenting av samtykke.

Er barnet ditt syk- ta kontakt med fastlegen/ legevakt

Våre helsestasjoner

Finn helsestasjon

Innkalling og post fra oss

Digital kommunikasjon

Innkallinger og brev vedrørende barnet vil bli sendt digitalt til den/de foresatte som har felles folkeregistrert adresse som barnet.
Det vil si at de som er oppgitt som barnets foresatte i journal får innkallinger til konsultasjoner i sin digitale postkasse eller på altinn.no.

Overføring av journal

Hvis dere skifter bosted må vi få den nye adressen slik at vi får overført barnets journal.

Brosjyrer og lenker

Nyfødtperioden

 Ta gjerne kontakt med din helsestasjon eller din helsesykepleier om det er noe dere lurer på eller vil vite mer om.

«En god start for barnet» - Hvilken holdning til alkohol vil du ha, som en ansvarlig forelder?

Anbefalte informasjonsfilmer

Filmen «I trygge hender» har som tema barns utvikling, behov for trygghet og tilknytning og fokus på å forebygge vold mot barn:

Filmen «Din fantastiske baby» har som tema babygråt, kolikk og shaken baby syndrom.

Sovemiljø

Trygt sovemiljø for spedbarnet - Brosjyren «Trygt sovemiljø» utgis av Landsforeningen uventet barnedød.

Safe sleep for babies - The infant sleep environment is important for the child’s health and well-being.

BUFDIR

På BUFDIR (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) finner dere nyttig informasjon om hjelp for familien og for parforholdet:
bufdir.no/Familie

BUFDIR, English start page
The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) and the Office for Children, Youth and Family Affairs (Bufetat) are responsible for matters relating to state-funded child welfare services, family counselling and adoption.

Amming/ernæring og kosthold

Amming og flaskemating

Hvordan du ammer ditt barn 
Noen råd den første tiden. Et hefte med gode råd og tips, utgitt av helsedirektoratet. Omhandler amming, morsmelkerstatning samt råd og informasjon om den første tiden hjemme.

Guidance in english

Mat og måltider

Om Morsmelkerstatning

Livsstilsendring - foreldrekurs

Livsstilsendring for familien er et gratis kurstilbud for foreldre i Lillestrøm kommune, som ønsker å jobbe med en varig livsstilsendring for hele familien, eller er bekymret for overvekt/utvikling av overvekt hos egne barn.

Les mer på kurssiden: Livsstilsendring for familien – foreldrekurs

Alkohol og rus

Barn og seksualitet

Fødselsdepresjon

«Det er ikke alltid like fantastisk å få barn»

Å få barn er en stor omveltning. Det er helt normalt å ha følelsesmessige svingninger i forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid, også for den blivende far. For de fleste vil denne følelsesmessige uroen gå over av seg selv, men for noen vil den vedvare og da er det hjelp å få. Ta kontakt med din helsestasjon, jordmor eller helsesykepleier for støtte og hjelp.

Førstehjelp

Filmer fra stiftelsen Norsk Luftambulanse:

  • Hjerte-lungeredning på barn

 

  • Når barn setter noe i halsen

 

Mobil, skjermbruk og sosiale medier

Verdens helseorganisasjon anbefaler at barn under 2 år ikke bruker skjerm i det hele tatt

Fra 2–5 år anbefaler de at bruk av skjerm skjer i samspill med en voksen, og i maksimalt 1 time hver dag, men helst mindre.

Det oppfordres også til minimum 2 timer fysisk lek/aktivitet hver dag fra 1-årsalderen.

Ingen familier er like, så vår anbefaling er å finne en løsning som passer for din familie.

Motorisk utvikling

Samspill

Video om spedbarnets språk: Forstår du hva babyen prøver å fortelle deg?

Barnets utvikling 0-5 år (bufdir.no)

Utfordringer for samspillet

Mobiltelefonen har fått en viktig rolle i våre liv, og vi ser at dette kan være en utfordring for samspillet mellom foreldre og barn.

Anbefalt informasjonsfilm: Teknologien som forandrer oss
Klippet vi gjerne vil du skal se i NRK-programmet Schrødingers katt starter cirka tre minutter inne i programmet

Filmen «I trygge hender» har som tema barns utvikling, behov for trygghet og tilknytning og fokus på å forebygge vold mot barn:

Filmen «din fantastiske baby» har som tema babygråt, kolikk og shaken baby syndrom

Språk

Søvn

Tannhelse

Barnas tannhelse er foreldrenes ansvar. Barn er født med friske tenner og må ha hjelp av foreldrene for at tennene skal holdes friske og uten hull. Den første tannen markerer et nytt trinn i barnas utvikling, og da er det viktig å skape gode vaner for kosthold og tannpuss.

God tannhelse fra første tann 

Video fra Norsk tannvern som viser hvordan foreldre på en god måte kan ivareta barnas tenner.

Ulykkesforebygging og sikkerhet

Forgiftning

Last ned plakaten «Hvis ulykken er ute», som viser oversikt over anbefalte tiltak ved mistanke om forgiftning.

Sikkerhet i bil

Hvordan sikrer du barn i bil? Barn skal sikres ved transport i bil. Når du sikrer barnet ditt i bilen, øker du sjansen for at barnet overlever og ikke blir hardt skadd i en trafikkulykke.

Trygg Trafikk har mye informasjon om sikring av barn i bil.

Safe in the car By securing your child in the car, you increase the chance of the child surviving and not being seriously injured in the event of a traffic accident.

Sikkerhet

Sikkerhet for nyfødte og spebarn (helsenorge.no)

Sikkerhet for småbarn (helsenorge.no)

Vaksinasjon/vaccination

Vold og overgrep

Når barn er redde i eget hjem - Barn trenger omsorg og kjærlighet, og å være trygge i eget hjem.

«Gode råd»-brosjyrer

Farmasøytisk institutt har gitt ut serien med «gode råd»-brosjyrer:

«Gode råd»-serien er beregnet på gravide, og sped- og småbarnsforeldre og kan lastes ned via denne siden

Brosjyrene er kun tilgjengelige på norsk.

Nettressurser