Vann og vannkvalitet

Varslede avstengninger, telefonvarsling, vannskader, drikkevannskvaliteten, registrere vannbrønn

Stengt vann

Vannavstenginger, akutte og planlagte hendelser, råd ved stengt og brunt vann, telefonvarsling.

Vannmåler

Slik får du vannmåler, vannmåleravlesning, bestilling av vannmåler for rørlegger

Avløp

Tømming av septiktank, tett avløp, privat renseanlegg, drenering, overvann og takvann.

Priser og beregninger

Hvordan beregnes vann- og avløpsgebyrene. Hva er forskjellen på fastgebyr og forbruksgebyr. Hvordan beregnes tilknytningsgebyrer.

Arbeider på vann- og avløpsnettet

Søke tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, slokkevann og vann til sprinkleranlegg, bygge nær eller fylle opp terreng over kommunale ledninger, overvannshåndtering.

VA-normen

Hva er VA-normen, hva beskrives i VA-normen og når skal VA-normens retningslinjer brukes.

Meld om feil på kommunens vann- og avløpsnett

Har du mistanke om vannlekkasjer, ser du åpne kumlokk eller oppdager andre avvik så ønsker vi å få vite om det.

Fjerning av oljetanker

Nedgravde oljetanker som ikke lenger er i bruk må fjernes.