Regjeringen innfører nasjonale smitteverntiltak fra torsdag 9. desember. Tiltakene vil i første omgang gjelde i fire uker, men vurderes etter to.

Søke tilknytning til offentlig VA

Søknad om tilknytning (VA-melding) skal godkjennes for både nye byggetiltak og for eksisterende boliger som ønsker ny eller endret tilknytning.

Søke tilknytning VA i større byggeprosjekter

Ved større byggeprosjekter ( fra og med 4 boenheter) skal søknadskjema for VA-melding benyttes.