Søke tilknytning til offentlig VA

Som abonnent er du tilknyttet kommunens nett for vannforsyning og avløpstransport. Du er selv ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg er i forskriftsmessig stand.

Søke tilknytning VA i større byggeprosjekter

Ved større byggeprosjekter ( fra og med 4 boenheter) skal søknadskjema for VA-melding benyttes.