Meld feil og mangler i gata

Har du oppdaget hull i veien, mørke gatelys eller andre feil og mangler? Du kan du raskt og enkelt melde fra til oss.

Veiarbeid og vedlikehold

Veiarbeid og vedlikehold

Trafikksikkerhet

Det er utarbeidet trafikksikkerhetsplaner for de tidligere kommunen Fet, Sørum og Skedsmo

Sykkel

Sykkelkart og sykkelstier, sykkelbyen Lillestrøm, bysykkelordningen

Parkering

Lillestrøm Parkering AS forestår drift av all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, parkeringsplasser og parkeringshus.