Miljøvennlig transport

En viktig del av klimaarbeidet i Lillestrøm er å legge til rette for nullutslippsalternativer som el, biodrivstoff og hydrogen.

Gratis rådgivning til borettslag og sameier som skal etablere elbil lading

Lillestrøm kommune tilbyr gratis rådgivning til borettslag og ulike former for sameier, som ønsker å etablere elbil-lading.