Strategier

Utslippene fra transport kan vi alle gjøre noe med. Teknologi for å gjøre transporten miljøvennlig finnes, og den er tilgjengelig for oss slik at vi kan ta den i bruk.

En viktig del av klimaarbeidet i Lillestrøm er å legge til rette for nullutslippsalternativer som el, biodrivstoff og hydrogen. Arbeidet bygger blant annet på ladepunktstrategien fra 2014 og strategi for fossilfrie kjøretøy fra 2017.

Elbiler

Kommunen har siden 2014 satt opp ladepunkter for egne tjenestebiler og for gjester og ansatte i tråd med blant annet ladepunktstrategien. Lillestrøm kommune har en høy elbilandel i egen drift og vil i de neste årene nærme seg en utslippsfri park av personbiler og små varebiler. Omstillingen skjer med egne midler og med støtte fra Akershus Fylkeskommune og Miljødirektoratets klimasats-midler.

Bruk vår elbilkalkulator for å se hvor mye du kan spare.

Se kart som viser eksisterende og planlagte stasjoner for hurtiglading for privatbiler

Hydrogenbiler

I årene 2012-2018 deltok vi i 2 EU-finansierte interreg-prosjekter. Gjennom prosjektet Next Move fikk kommunen i mai 2013 den aller første serieproduserte hydrogenbilen i Norge. Gjennom prosjektet Blue Move fikk kommunen i oktober 2017 en hybrid batteri- og hydrogendrevet varebil. Også denne bilen var den første i sitt slag i Norge

Hydrogenfyllestasjon

Gjennom sin hydrogensatsing skal kommunen bidra til at det etableres nye hydrogenstasjoner. Kommunen jobbet lenge for å få hydrogenstasjon på Hvam. Etter kort tids drift ble den stengt i juni 2019 på grunn av en eksplosjon som skjedde på en tilsvarende stasjon i Bærum.

Kommunen har utredet muligheten for en hydrogenfyllestasjon på Sørumsand (pdf).

Kontakt

Har du spørsmål om kommunens arbeid innen energi- og klimaarbeid?

Ta kontakt med:

Klima- og miljørådgiver Heidi Nyland

HeidiNorun.Nyland@lillestrom.kommune.no
936 42 039

Klimarådgiver Øyvind Wahl

Oyvind.Wahl@lillestrom.kommune.no
992 62 743