Om rådhuset

Lillestrøm rådhus ligger på den gamle Dampsagtomta nær Nitelva i Lillestrøm by. Gjennom årenes løp er området mellom Rådhuset og elva forvandlet til en kunstpark med tursti på flomvollene, som er bygget for å skåne byen for vårflom og oversvømmelser.

Se kunstparken

Bygningen ble reist for Skedsmo kommune, med Skedsmo kommune som byggherre, og ble åpnet i 1991. Fra 01.01.2020 har bygningen vært rådhus for Lillestrøm kommune, som ble etablert samme dato.

Arkitekter var lillestrømarkitekt Arne Takla fra Arne Takla Arkitektkontor AS, i samarbeid med Bergersen, Gromholt og Ottar Arkitektkontor AS.

Rådhuset har et areal på 15 500 kvm., og er i hovedsak bygget i rød tegl. Fra arkitektenes side er bygget tegnet så dets doble funksjon skal gjøres tydelig: Det politiske maktsenteret i kommunen og de administrative funksjonene, som skal betjene innbyggerne.

Kommunestyresalen og Formannskapssalen er plassert i det hjørnet av Rådhuset som vender mot byen. Atkomsten til salene, som ligger i Rådhusets 2. etasje, er via marmortrappen fra den store foajeen. Her oppe finner man også Vigselsrommet.

LENKE: Se oversikt over politiske møter

Gifte dere i Rådhuset?

Les mer om borgerlig vielse i Rådhuset

Ordfører og rådmann

Ordfører, varaordfører og de ulike partiene har sine kontorer på Rådhuset. Det har også kommunens rådmann, og kommunaldirektørene med sine staber. Enkelte av de kommunale tjenestene har kontorer på Rådhuset, men de fleste kommunale tjenestene (skoler, barnehager, institusjoner etc.) har andre adresser.

Åpningstider

Kontaktinformasjon, Rådhuset

Besøksadresse
Lillestrøm rådhus
Jonas Lies gate
2000 Lillestrøm

SMS
SKEDSMO (mellomrom) og melding til 905 46 430
Telefon
66 93 80 00

Postadresse
Postboks 313
2001 Lillestrøm

E-post
Postmottak@lillestrom.kommune.no