På grunn av utbruddet av Covid-19 har vi restriksjoner for å redusere smitte.

Det er derfor kun mulig å stille med 4 stykker inkludert brudeparet under seremonien i vigselsrommet.

Kontakt oss på politikk@lillestrom.kommune.no ved spørsmål.

Når kan dere gifte dere?

Som hovedregel kan dere gifte dere hver tredje fredag i måneden mellom klokken 12.00 og 15.00, og første lørdag i måneden mellom klokken 12.00 og 15.00.

Tilgjengelige datoer 2021:

 • Lørdag 9. januar
 • Fredag 15. januar
 • Fredag 5. februar
 • Lørdag 6. februar
 • Fredag 5. mars
 • Lørdag 6. mars
 • Fredag 26. mars
 • Lørdag 10. april
 • Fredag 16. april
 • Fredag 7. mai
 • Lørdag 8. mai
 • Fredag 28. mai
 • Lørdag 5. juni
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 6. august
 • Lørdag 7. august
 • Fredag 27. august
 • Lørdag 4. september
 • Fredag 17. september
 • Fredag 15. oktober
 • Lørdag 16. oktober
 • Fredag 5. november
 • Lørdag 6. november
 • Fredag 26. november
 • Lørdag 4. desember
 • Fredag 17. desember

Hva må dere gjøre av forberedelser?

Før dere kan vies må dere fylle ut følgende erklæringer og attester: 

 • Egenerklæringer
 • Forlovererklæringer
 • Attester

I tillegg må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at Skatteetaten må kontrollere at dere som skal gifte dere oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er Skatteetaten som foretar denne prøvingen.
Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Hvis begge har norsk personnummer og dere har benyttet dere av skatteetatens digitale prøveattest for norske borgere kan dere i Altinn videresende attesten til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Attester mottatt per post leveres enten på Lillestrøm rådhus eller sendes til:

Lillestrøm kommune
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Bestille vielse

Når skatteetaten har foretatt prøvingen kan dere bestille tid for vielsen.

Se når du kan gifte deg i kalenderen og søk om vigselsseremoni i Lillestrøm rådhus.

Bestill vielse

Den må inneholde:

 • Navn og adresse på brudeparet
 • Ønsket dato og tidspunkt
 • Språk (norsk eller engelsk)
 • Antall gjester
 • Om dere ønsker å bytte ringer under seremonien
 • Om dere planlegger å ha kulturelle innslag under seremonien

Endelig bekreftelse på vielse sendes når kommunen har mottatt skriftlig bestilling og prøvingsattest.

Hvor foregår seremonien?

Vielsene foregår i et eget seremonirom på Lillestrøm rådhus. Rommet har sitteplass til 14 personer. Rådhuset sørger for at rommet er klart og pyntet til vielsen, det praktiske, som oppsett, med for eksempel blomster og lys.
Dere må ta høyde for å tilpasse seremonien til andre begivenheter i Rådhuset.

sermonirom

Hva koster det å vie seg på Lillestrøm rådhus?

Vielsen er gratis.
En av partene som skal gifte seg må være bosatt i Lillestrøm kommune.

På bryllupsdagen

Brudeparet må møte opp på rådhuset 15 minutter før seremonien starter. Begge brudefolkene må legitimere seg med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).

Seremonien gjennomføres ved at brudeparet møter vigsleren i vigselsrommet. Mens begge er til stede leser vigsleren det borgerlige vigselsformularet. Begge brudefolkene skal erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for rette ektefolk. Minst to vitner skal være til stede under vigselen, og vitnene må være myndige.

Seremonien kan vare opp til 15 minutter.

Vielsene i Lillestrøm kommune utføres av kommunalt ansatte som kommunestyret har oppnevnt.

Vigselsattest

Etter vielsen får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Denne er gyldig inntil dere mottar den endelige attesten i posten fra Skatteetaten.