Når kan dere gifte dere?

Som hovedregel kan dere gifte dere hver tredje fredag i måneden mellom klokken 12.00 og 15.00, og første lørdag i måneden mellom klokken 12.00 og 15.00.

Tilgjengelige datoer 2021:

 • Fredag 5. november
 • Lørdag 6. november
 • Fredag 26. november
 • Lørdag 4. desember
 • Fredag 17. desember

Tilgjengelige datoer 2022:

 • Fredag 7. januar
 • Lørdag 8. januar
 • Fredag 28. januar
 • Lørdag 29. januar
 • Fredag 18. februar
 • Lørdag 5. mars
 • Fredag 11. mars
 • Fredag 1. april
 • Lørdag 2. april
 • Fredag 22. april
 • Lørdag 7. mai
 • Fredag 13. mai
 • Fredag 10. juni
 • Lørdag 11. juni
 • Fredag 24. juni
 • Fredag 5. august
 • Lørdag 6. august
 • Fredag 6. august
 • Lørdag 3. september
 • Fredag 16. september
 • Fredag 14. oktober
 • Lørdag 15. oktober
 • Fredag 4. november
 • Lørdag 5. november
 • Fredag 25. november
 • Lørdag 3. desember
 • Fredag 16. desember

Hva må dere gjøre av forberedelser?

Før dere kan gifte dere må dere søke om prøving av ekteskap.

Dette gjøres ved å fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest på skatteetaten sin nettside.

Skatteetaten vurderer hvorvidt dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Hvis vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt mottar brudeparet en prøvingsattest.

De som søker digitalt vil få tilsendt prøvingsattesten i Altinn.
Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder etter utstedelsen.

Hvis begge har norsk personnummer og dere har benyttet dere av skatteetatens digitale prøveattest for norske borgere kan dere i Altinn videresende attesten til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Attester mottatt per post leveres enten på Lillestrøm rådhus eller sendes til:

Lillestrøm kommune
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Bestille vielse

Når skatteetaten har foretatt prøvingen kan dere bestille tid for vielsen.

Se når du kan gifte deg i kalenderen og søk om vigselsseremoni i Lillestrøm rådhus.

Bestill vielse

Den må inneholde:

 • Navn og adresse på brudeparet
 • Ønsket dato og tidspunkt
 • Språk (norsk eller engelsk)
 • Antall gjester
 • Om dere ønsker å bytte ringer under seremonien
 • Om dere planlegger å ha kulturelle innslag under seremonien

Endelig bekreftelse på vielse sendes når kommunen har mottatt skriftlig bestilling og prøvingsattest.

Hvor foregår seremonien?

Vielsene foregår i et eget seremonirom på Lillestrøm rådhus. Rommet har sitteplass til 14 personer. Rådhuset sørger for at rommet er klart og pyntet til vielsen, det praktiske, som oppsett, med for eksempel blomster og lys.
Dere må ta høyde for å tilpasse seremonien til andre begivenheter i Rådhuset.

sermonirom

Hva koster det å vie seg på Lillestrøm rådhus?

Vielsen er gratis.
En av partene som skal gifte seg må være bosatt i Lillestrøm kommune.

På bryllupsdagen

Brudeparet må møte opp på rådhuset 15 minutter før seremonien starter. Begge brudefolkene må legitimere seg med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).

Seremonien gjennomføres ved at brudeparet møter vigsleren i vigselsrommet. Mens begge er til stede leser vigsleren det borgerlige vigselsformularet. Begge brudefolkene skal erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for rette ektefolk. Minst to vitner skal være til stede under vigselen, og vitnene må være myndige.

Seremonien kan vare opp til 15 minutter.

Vielsene i Lillestrøm kommune utføres av kommunalt ansatte som kommunestyret har oppnevnt.

Vigselsattest

Etter vielsen får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Denne er gyldig inntil dere mottar den endelige attesten i posten fra Skatteetaten.