Når kan dere gifte dere?

Dere kan gifte dere på datoene under. Tidspunktet er mellom klokken 12.00 og 15.00.

Vielsesdatoer i 2024 • Lørdag 1. juni
 • Tirsdag 4. juni
 • Tirsdag 11. juni
 • Fredag 21. juni
 • Fredag 2. august
 • Lørdag 3. august
 • Fredag 23. august
 • Fredag 13. september
 • Lørdag 14. september
 • Fredag 11. oktober
 • Lørdag 12. oktober
 • Fredag 1. november
 • Lørdag 2. november
 • Fredag 6. desember
 • Lørdag 7. desember

Hva må dere gjøre av forberedelser?

Før dere kan gifte dere må dere søke om prøving av ekteskap.

Dette gjøres ved å fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest på skatteetaten sin nettside.

Skatteetaten vurderer hvorvidt dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Hvis vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt mottar brudeparet en prøvingsattest.

De som søker digitalt vil få tilsendt prøvingsattesten i Altinn.
Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder etter utstedelsen.

Hvis begge har norsk personnummer og dere har benyttet dere av skatteetatens digitale prøveattest for norske borgere kan dere i Altinn videresende attesten til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Attester mottatt per post leveres enten på Lillestrøm rådhus eller sendes til:

Lillestrøm kommune
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Bestille vielse

Når skatteetaten har foretatt prøvingen kan dere bestille tid for vielsen.

Se når du kan gifte deg i kalenderen og søk om vigselsseremoni i Lillestrøm rådhus. 

Bestill vielse

Søknaden må inneholde:

 • Navn og adresse på brudeparet
 • Ønsket dato og tidspunkt
 • Språk (norsk eller engelsk). Ta kontakt i forkant om dere trenger oversettelse til annet språk.
 • Antall gjester
 • Om dere ønsker å bytte ringer under seremonien
 • Om dere planlegger å ha kulturelle innslag under seremonien

Endelig bekreftelse på vielse sendes når kommunen har mottatt skriftlig bestilling og prøvingsattest.

Hvor foregår seremonien?

Vielsene foregår i et eget seremonirom på Lillestrøm rådhus. Rommet har sitteplass til 12 personer, i tillegg til noen ståplasser. Rådhuset sørger for at rommet er klart og pyntet til vielsen. 

sermonirom

Hva koster det å vie seg på Lillestrøm rådhus?

Vielsen for kommunens innbyggere er gratis på fredager. Fra 1. januar 2022 er det innført gebyr på lørdager. Gebyret vil i 2024 være på 2060 kroner.

For de som har folkeregistrert adresse i andre kommuner enn Lillestrøm
tilbys vigsel mot følgende gebyr: 

 • Fredager: 1080 kroner
 • Lørdager: 2060 kroner

Merk at prisene indeksreguleres årlig. Priser oppgitt her gjelder fra 1. januar 2024. Vielser som er gebyrbelagt må avbestilles innen 24 timer før vielsen, ellers påløper gebyret. 

På bryllupsdagen

Brudeparet må møte opp på rådhuset 15 minutter før seremonien starter. Begge brudefolkene må legitimere seg med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).

Seremonien gjennomføres ved at brudeparet møter vigsleren i vigselsrommet. Mens begge er til stede leser vigsleren det borgerlige vigselsformularet. Begge brudefolkene skal erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for rette ektefolk. Minst to vitner skal være til stede under vigselen, og vitnene må være myndige.

Seremonien kan vare opp til 15 minutter.

Vielsene i Lillestrøm kommune utføres som regel av enten ordfører eller varaordfører.

Vigselsattest

Etter vielsen får dere en midlertidig vigselsattest. Denne er gyldig inntil dere mottar melding fra Skatteetaten. Bekreftelsen sendes til din innboks i Altinn hvis du er digital bruker. Er du ikke digital bruker eller ikke bosatt i Norge, sender vi bekreftelsen til din folkeregistrerte adresse.