Innsyn i byggesaker

Lillestrøm kommune har innsynsløsninger der du kan se byggesaker fra 1. januar 2010 og fram til i dag.

Skal du bygge, rive eller endre?

Byggesøknad, byggesaksveiledning, nabovarsel, ferdigattest.

Seksjonering, deling og oppmåling

Førstegangsseksjonering, reseksjonering, deling og oppmåling, endring av eiendomsgrenser.

Byggesaksveiledning

Få hjelp med veiledning og generelle spørsmål om byggesaker.

Kart og eiendomsinformasjon

Kartportal, bestille situasjonskart,kartdata og flyfoto, bestille offentlig eiendomsinformasjon matrikkelen, adressering og bolignummer.

Forurenset grunn

Terrenginngrep i forurenset grunn kan føre til helse- og miljørisiko for omgivelsene. Derfor stiller vi krav til hvordan forurenset grunn skal håndteres.

Klage

Klage på vedtak i byggesak, byggetilsyn

Planer

Kommuneplan, reguleringsplaner, temaplaner.

Energiforbedring i bolig

Gratis energianalyse (ENØK-tiltak) .