Gebyrforskriften for plan, byggesak, geodata og landbruk for 2023 består av to dokumenter.

  • I prislisten finner du gebyrene for hver enkelt tjeneste.
  • I de generelle bestemmelsene finner du blant annet informasjon om hvordan gebyret beregnes, i hvilke tilfeller man får redusert gebyr, og på hvilket tidspunkt gebyret skal betales.

Last ned gebyroversikt

Gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk

Prisliste - Gebyrforskrift 2023 for plan, byggesak, geodata og landbruk (PDF, 795,8 KB)

Generelle bestemmelser Gebyrforskrift 2023 for plan, byggesak, geodata og landbruk (PDF, 431,9 KB)