Gebyrforskriften for plan, byggesak, geodata og landbruk.

  • I prislisten finner du gebyrene for hver enkelt tjeneste. Prisene justeres den 1. januar hvert år.
  • I gebyrforskriften finner du blant annet informasjon om hvordan gebyret beregnes, i hvilke tilfeller man får redusert gebyr, og på hvilket tidspunkt gebyret skal betales.

Last ned gebyroversikt

Gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk

Prisliste for plan, byggesak, geodata og landbruk 2024.pdf (PDF)

Revidert gebyrforskrift 2023 for plan, byggesak, geodata og landbruk.pdf (PDF)