Kommunal bolig

Du kan søke om kommunal bolig hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer.

Bostøtte

En økonomisk støtteordning for personer som har lave inntekter og høye boutgifter. Du må søke om Husbankens bostøtte før du søker om kommunal bostøtte.

Startlån og tilskudd til å kjøpe bolig

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe egen bolig.

Ung i jobb Lillestrøm

Ung i Jobb Lillestrøm er en tjeneste for deg mellom 15-25 år som trenger hjelp til å finne en jobb. Drop-in: Vi tilbyr gratis jobbhjelp til deg på kveldstid.

For deg som leier kommunal bolig

Lurer du på hvilke rettigheter du har som leietaker? Her har du en del nyttig informasjon til deg som leier kommunal bolig i Lillestrøm kommune.

NAV Lillestrøm

Tilgjengelighet og kontaktinformasjon, råd og veiledning, Flyktningetjenesten, ditt NAV, påvirk NAV Lillestrøm - si din mening

Har du en bolig du kan leie ut?

Lillestrøm kommune bosetter et rekordhøyt antall flyktninger og vi trenger din hjelp med å finne boliger til dem.