Hva er kommunal bolig

Kommunal bolig er i utgangspunktet et midlertidig tilbud om å leie en bolig fra Lillestrøm kommune. Du leier vanligvis for tre år, men kan søke om leie lenger hvis du fortsatt har behov for det.

Boligene er et av mange virkemidler vi har, for å hjelpe deg som har store problemer med å skaffe deg bolig selv.

Vi har ulike typer boliger:

 • Ordinære boliger uten spesielle tilpasninger
 • Boliger tilrettelagt for bevegelseshemmede
 • Boliger med bemanning
 • Omsorgsboliger

Du kan motta ulike helsetjenester i alle boligtypene våre
Se hvilke tjenester Tjenestetorget for voksne kan tilby

Hvem kan søke om kommunal bolig?

Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe deg bolig selv, eller med hjelp fra andre. Det må være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør at du ikke klarer å skaffe deg et sted å bo. Det at du har lav inntekt, er ikke nok til å få kommunal bolig.
I tillegg må du:

 • ha lovlig opphold i Norge
 • ha bodd i Lillestrøm i to år

Hva koster det?

Husleien settes på bakgrunn av leieprisene på lignende boliger som er leid ut på lignende vilkår i markedet. Dette kalles “gjengs leie”. Gjengs leie er basert på undersøkelser i markedet og boligens standard.

Kommunale leietakere kan søke statlig og kommunal bostøtte. Dette kan gi deg lavere boutgifter.

Hvordan søker jeg om kommunal bolig

Du må fylle ut et eget søknadsskjema og legge ved opplysninger om økonomien din. Du må også legge ved helseopplysninger som viser hvorfor du ikke kan skaffe deg bolig selv.

Trenger du hjelp til å leie bolig?

Da kan du sende oss en søknad. Du kan få hjelp til å finne leiebolig, bytte fra boligen du bor i nå eller forlenge din nåværende leieavtale.

Søk om hjelp til å leie bolig

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Kommunen har et begrenset antall boliger, så det kan ta tid før du får tilbud om bolig. Dersom du takker du nei til tilbudet om bolig, kan du ikke regne med å få et nytt tilbud. Vi gir normalt kun ett tilbud.

Hva skjer når jeg har fått tildelt en bolig?

Du vil bli kontaktet av boligavdelingen når vi har en egnet bolig ledig for deg. Har du verge eller primærkontakt i kommunen, vil de også bli orientert. Du får da informasjon om leieobjekt, husleie og depositum. Hvor stor bolig du får tildelt avhenger av din husstands størrelse og boligbehov.

Når leiligheten er klar for innflytting vil du få avtalt tidspunkt for å skrive kontrakt og få nøkler. Sammen går dere igjennom punktene i husleiekontrakten, husordensreglene og andre relevante dokumenter. 

Skjema for strømabonnement vil også bli fylt ut og må signeres av deg, så sender vi det inn til leverandør. Før du kan flytte inn må innboforsikring med dekning av skadedyr være på plass.

Husk å endre adresse i folkeregisteret! Dette må være på plass før eventuell bostøtte utbetales.

Les mer om hvordan det er å bo i en kommunal bolig.

Hvordan kan du skaffe deg bolig selv?

Kommunen har ikke plikt å skaffe bolig til deg. Vi forventer at du har prøvd å skaffe bolig selv før du får bistand fra kommunene til dette.
Står du i fare for å miste nåværende bolig, må du umiddelbart prøve å finne alternativt bosted. Hvis du har et akutt boligbehov må du oppsøke NAV. De kan bistå med midlertidig husvære.

Her er noen ting du kan gjøre for å skaffe bolig selv:

 • søke på finn.no og lignende nettsteder
 • lese i dagspressen og lokalavisen under utleieboliger
 • søke i andre og nærliggende kommuner, der det kan være rimeligere å leie
 • sette inn annonse i avisen, på finn.no, eller i butikker og lignende
 • gå på visninger

Har du spart opp til depositum? Du kan du kjøpe en depositumsforsikring, eller du kan søke NAV om en kommunal garanti.

Ta kontakt med NAV Lillestrøm