Tjenestetorget er stengt for publikum

 • Tjenestetorg er stengt for publikum i en periode framover på grunn av koronaviruset.
 • Forespørsler til boligavdeling, og mottak og vurdering må gjøres per e-post eller telefon.
 • Vårens pårørendeskole er dessverre utsatt på grunn av koronasituasjonen. Når det blir mulig å gjennomføre vil informasjon og påmelding legges på siden til Demensteamet. Ved behov for informasjon eller støtte ta gjerne kontakt med demensteamet på telefon 905 92 005.

Om oss

Tjenestetorget for voksne er kommunes «en dør inn» til helse- og omsorgstjenestene. Vi gir råd og informasjon om tjenestene kommunen har, og vi hjelper deg med å søke. Alle søknader om tjenester blir behandlet av oss.

Tjenestetorget for voksne består av:

 • Boligavdelingen
  Avdeling for forebygging og rehabilitering
  Avdeling for mottak og vurdering

Koordinerende enhet for voksne over 18 år er organisering i Avdeling mottak og vurdering, seksjon koordinering. Vi har ansvar for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Vi skal bidra til å sikre helhetlig og koordinerte tilbud til alle over 18 år.

Dette får du gjort her

 • Få råd og veiledning om ulike tjenester og tilbud kommunen har
 • Søke om helsetjenester
 • Søke om bolig, bostøtte og startlån
 • Melde skade eller feil i bolig
 • Klage på vedtak og bistand til å formulere klager
 • Svar på spørsmål angående vederlagsberegning/egenbetaling for opphold i sykehjem

Søknadsskjema

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Tilbud og tjenester som behandles av Tjenestetorget 

Lovverk