Tjenestetorg for voksne er kommunens «en dør inn» til helse og-omsorgstjenestene. Vi tilbyr råd og veiledning, lavtekseltilbud og behandler søknader om helse og- omsorgstjenester.

Dette får du gjort her

Søknadsskjema

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)

Tilbud og tjenester 

Lavterskeltilbud og tjenester du kan kontakte selv:

Tjenester det må søkes om og hvor det gjøres en individuell vurdering:

 

Tjenester som støtte til pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver:

Andre tjenester

Om oss

Tjenestetorget for voksne består av:

  • Avdeling for forebygging og rehabilitering
  • Avdeling for mottak og vurdering - behandling av helse- og omsorgssøknader for innbyggere over 18 år

Koordinerende enhet for voksne over 18 år har ansvar for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Vi skal bidra til å sikre helhetlig og koordinerte tilbud til alle over 18 år. Vi er organisering i avdeling mottak og vurdering, seksjon forvaltning.

Lovverk