Tjenestetorg for voksne er kommunens «en dør inn» til helse og-omsorgstjenestene. Vi tilbyr råd og veiledning, lavtekseltilbud og behandler søknader om helse og- omsorgstjenester.  

Dette får du gjort her

Søknadsskjema

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Tilbud og tjenester 

Lavterskeltilbud og tjenester du kan kontakte selv:

Tjenester det må søkes om og hvor det gjøres en individuell vurdering:

 

Tjenester som støtte til pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver:

Andre tjenester

Om oss

Tjenestetorget for voksne består av:

  • Avdeling for forebygging og rehabilitering
  • Avdeling for mottak og vurdering

Koordinerende enhet for voksne over 18 år har ansvar for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Vi skal bidra til å sikre helhetlig og koordinerte tilbud til alle over 18 år. Vi er organisering i avdeling mottak og vurdering, seksjon forvaltning.

Lovverk