Om oss

Tjenestetorget for voksne er kommunes «en dør inn» til helse- og omsorgstjenestene. Vi gir råd og informasjon om tjenestene kommunen har, og vi hjelper deg med å søke. Alle søknader om tjenester blir behandlet av oss.

Tjenestetorget for voksne består av:

 • Boligavdelingen
  Avdeling for forebygging og rehabilitering
  Avdeling for mottak og vurdering

Koordinerende enhet for voksne over 18 år er organisering i Avdeling mottak og vurdering, seksjon koordinering. Vi har ansvar for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Vi skal bidra til å sikre helhetlig og koordinerte tilbud til alle over 18 år.

Dette får du gjort her

 • Få råd og veiledning om ulike tjenester og tilbud kommunen har
 • Søke om helsetjenester
 • Søke om bolig, bostøtte og startlån
 • Melde skade eller feil i bolig
 • Klage på vedtak og bistand til å formulere klager
 • Svar på spørsmål angående vederlagsberegning/egenbetaling for opphold i sykehjem

Søknadsskjema

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Tilbud og tjenester som behandles av Tjenestetorget 

Lovverk