Hvem kan få hjelp fra synspedagog?

  • Vi gir tilbud til barn og voksne som etter sykdom, skade eller ulykke får synsvansker.
  • Tilbudet gis som opplæring og nyinnlæring av synsfunksjon.

Søknadsfrist?

Søknader behandles løpende gjennom hele året. Du vil få et foreløpig svar innen tre uker etter at søknaden er mottatt.

Slik søker du hjelp fra synspedagog

Innlogging til skjema krever ID-porten. Det gjelder uansett om du søker på vegne av deg selv, for barn du har foreldreansvar for eller annen voksen.

Søke hjelp fra synspedagog

Rettigheter for sterkt svaksynte og blinde elever