Tilbud om synspedagog

Hvem kan få hjelp fra synspedagog?

  • Vi gir tilbud til barn og voksne som etter sykdom, skade eller ulykke får synsvansker.

Hvilke tilbud har vi?

  • Tilbudet gis som opplæring og nyinnlæring av synsfunksjon.

Søknadsfrist?

Søknader behandles løpende gjennom hele året. Du vil få et foreløpig svar innen tre uker etter at søknaden er mottatt.

Rettigheter for sterkt svaksynte og blinde elever