Hvem kan få hjelp fra synspedagog?

  • Vi gir tilbud til barn og voksne som etter sykdom, skade eller ulykke får synsvansker.
  • Tilbudet gis som opplæring og nyinnlæring av synsfunksjon.

Søknadsskjema

Innlogging til skjema krever ID-porten. Det gjelder uansett om du søker på vegne av deg selv, for barn du har foreldreansvar for eller annen voksen. Du får et foreløpig svar innen tre uker etter at søknaden er mottatt.

Søke synspedagog til barn og voksne

 

Dersom du har behov for andre kommunale helse- og omsorgstjenester, kan du sende en søknad til Tjenestetorg for voksne eller Tjenestetorg for barn, unge og familier.

Rettigheter for sterkt svaksynte og blinde elever