Tilbud om synspedagog

Hvem kan få hjelp fra synspedagog?

  • Vi gir tilbud til barn og voksne som etter sykdom, skade eller ulykke får synsvansker.

Hvilke tilbud har vi?

  • Tilbudet gis som opplæring, gjenopptrening og nyinnlæring av synsfunksjon.

Rettigheter for sterkt svaksynte og blinde elever