Landbruket i Lillestrøm

Lillestrøm kommune er en viktig landbrukskommune og står for en betydelig produksjon og verdiskapning.

Jordbruk

Veterinærvakt, tilskudd og velferdsordninger, nydyrking, returordning for landbruksplast, Regionale miljøkrav i Leiravassdraget bakkeplanering og terrengendring, plantevernautorisasjon, bekjempelse av floghavre, gjødsling, produsentnummer, ny gårdbruker eller skogbruker.

Skogbruk

Skogfond, skogbruksplan, skogskader, bygging av skogsvei og landbruksvei, tilskuddsordninger.

Landbrukseiendom

Landbrukseiendom i Lillestrøm kommune. Alt fra hvordan drive gard til næringsutvikling og spent på hvor denne teksten vises.

Jakt, fiske og vilt

Jakt, fiske, viltforvaltning

Kart

Gårdskart på nett, kilden - skog og landskap sin kartløsning, naturbase - informasjon om utvalgte natur- og friluftsområde.

Landbruksnæring

Ønsker du å investere i tradisjonelt landbruk, eller ønsker du å etablere en tilleggsnæring på gården. Her kan du se hvordan kommunen kan hjelpe deg komme i gang med ditt prosjekt.