Landbruket i Lillestrøm

Lillestrøm kommune er en viktig landbrukskommune og står for en betydelig produksjon og verdiskapning.

Jordbruk

Veterinærvakt, tilskudd og velferdsordninger, nydyrking, returordning for landbruksplast, Regionale miljøkrav i Leiravassdraget bakkeplanering og terrengendring, plantevernautorisasjon, bekjempelse av floghavre, gjødsling, produsentnummer, ny gårdbruker.

Skogbruk

Skogfond, skogbruksplan, skogskader, bygging av skogsvei og landbruksvei, tilskuddsordninger, ny skogbruker.

Landbrukseiendom

Landbrukseiendom i Lillestrøm kommune. Alt fra hvordan drive gard til næringsutvikling.

Jakt, fiske og vilt

Jakt, fiske, viltforvaltning

Dyr og dyrevelferd

Påkjørsel av dyr Veterinærvakt Dyrehold Dyrevelferd Båndtvang

Kart

Gårdskart på nett, kilden - skog og landskap sin kartløsning, naturbase - informasjon om utvalgte natur- og friluftsområde.

Nytt fra avdeling landbruk og natur

Les Landbruksnytt og annen informasjon.

Landbruksnæring

Ønsker du å investere i tradisjonelt landbruk, eller ønsker du å etablere en tilleggsnæring på gården. Her kan du se hvordan kommunen kan hjelpe deg komme i gang med ditt prosjekt.