Veterinærvakt

Vakten gjelder alle dyr, med unntak av vilt.

Tilskudd og velferdsordninger

Tilskudd og velferdsordninger

Nydyrking

Ønsker du å dyrke nye arealer til jordbruksformål må du søke om godkjenning.

Returordning for landbruksplast

Ordningen skal sikre at plasten som brukes i landbruket blir samlet inn og gjenvunnet til det beste for miljøet.

Regionale miljøkrav

Bønder som driver jordbruksdrift innenfor nedbørfeltet til Leira-vassdraget må oppfylle kravene i en egen forskrift som setter krav til miljøtiltak.

Bakkeplanering og terrengendring

Du må søke om all planering som omfatter mer enn 1 dekar

Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler og gnagermidler

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat.

Bekjempelse av floghavre og hønsehirse

Floghavre er et alvorlig ugress som sprer seg voldsomt og reduserer kornavlingene om det ikke blir bekjempet.

Gjødsel og gjødslingsplanlegging

Gjødslingsplan Lagring og bruk av gjødselvarer Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Produsentnummer

Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et produsentnummer.

Er du ny som gårdbruker

Det er mange lover og regler å forholde seg til, mange tilskudds- og velferdsordninger du kan ha rett på.