Årets vannmåleravlesning skjer i perioden 28. november - 9.desember. De fleste har vannmålere som blir avlest automatisk og da trenger du ikke å gjøre noe. Les mer om vannmåleravlesning.

Veterinærvakt

Vakten gjelder alle dyr, med unntak av vilt.

Tilskudd og velferdsordninger

Tilskudd i skogbruket Tilskudd og velferdsordninger/ Søke om tilskudd

Regionale miljøkrav

Bønder som driver jordbruksdrift innenfor nedbørfeltet til Leira-vassdraget må oppfylle kravene i en egen forskrift som setter krav til miljøtiltak.

Gjødsel og gjødslingsplanlegging

Gjødslingsplan Lagring og bruk av gjødselvarer Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Er du ny som skogbruker

Skal du starte opp som gårdbruker eller skogbruker, kan det være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til.