Veterinærvakt

Sørum og Fet veterinærkontor tar i mot henvendelser om alle type husdyr, ikke vilt. 

Områdene i tidligere Fet og Sørum kommuner, ring telefon 63 88 16 25

Områdene i tidligere Skedsmo kommune, ring telefon 476 18 888

Klinisk veterinærvaktordning

Vakten gjelder kun produksjonsdyr og den er ment som en akutthjelp til produksjonsdyr som har livstruende skader, sykdom, eller skader som av dyrevernmessige årsaker ikke kan vente. Er du usikker på om et dyr trenger akutthjelp, bør du kontakte veterinærvakta. 

Ring 63 88 16 25 og spør etter klinisk veterinærvakt for produksjonsdyr.

Kommunen sørger for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell ved å tilby klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Lillestrøm kommune er administrasjonskommune for vaktområde Romerike øst.

Betaling

Du som dyreeier må selv betale for behandlingen av ditt syke eller skadde dyr.

Dette skal du gjøre hvis du kjører på vilt