Vakttelefoner

Områdene Sørumsand, Fetsund, Frogner, Blaker, Lørenfallet, Gan Fetsund, Sørumsand 

Vakthavende veterinær nås på telefon 63 88 16 25.

Områdene Asak, Kjeller, Lillestrøm, Leirsund, Skedsmokorset, Skjetten, Strømmen

Vakttelefon for produksjonsdyr: 476 18 888
Vakttelefon for hest: 400 00 129

Hva hjelper veterinærvakta med?

Vakten gjelder alle dyr, med unntak av vilt. Vakten er ment som en akutthjelp til dyr som har livstruende skader, sykdom, eller skader som av dyrevernmessige årsaker ikke kan vente. Er du usikker på om dyret trenger akutthjelp, bør du kontakte veterinær.

Dette skal du gjøre hvis du kjører på vilt

Betaling

Du som dyreeier må selv betale for behandlingen av ditt syke eller skadde dyr.

Om vaktordningen

Kommunen sørger for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell ved å tilby klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Lillestrøm kommune er administrasjonskommune for Vaktområde Romerike øst.