Hva gjør jeg hvis jeg kjører på et dyr?

  • Få oversikt over ev. skadde personer og gi førstehjelp. Ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  • Du plikter å ringe politiet på 02800 og melde fra om påkjørsel
  • Merk stedet med viltbånd, en plastpose eller lignende nøyaktig der dyret ble påkjørt 
  • Avgjørelse om avliving skal fallviltansvarlig ta, ikke du
  • Skadde dyr lider. Din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig
  • Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd
  • Det er straffbart å la være å varsle om en viltpåkjørsel
  • Risiko for redusert forsikringserstatning og bonustap om ulykker ikke blir rapportert og registrert

Fallvilt

Ser du ellers et skadet/sykt dyr, meld fra til fallvilttjenesten på vakttelefon 941 77 343. Lillestrøm kommune har en fallviltgruppe som er operativ hele døgnet

Råd for å unngå påkjørsel av vilt

Grupper av dyr

Hjortevilt holder ofte sammen i flokk. Ser du ett dyr krysse veien, er det sannsynlig at det kommer flere. Senk farten og vær oppmerksom

Grålysning og solnedgang

De fleste ulykkene skjer i perioden 06.00 - 10.00 på morgenen og 18.00 - 01.00 på kvelden

Viltbånd

Alle bilister bør ha et viltbånd eller to i bilen.
I Lillestrøm kan du hente viltbånd på rådhuset i Lillestrøm, på Fetsund kommunehus og hos Landbrukskontoret på Sørumsand. I tillegg finnes det viltbånd på noen matbutikker og bensinstasjoner.

Lovverket om bilførerens plikter ved viltpåkjørsler

Plikter ved trafikkuhell

Vegtrafikkloven § 12.

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Hjelpeplikt 

Dyrevelferdsloven § 4.

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. 

Kontakt ved viltpåkjørsel

Politiet: 02800