Jakt i kommuneskogen for 2023 og 2024

Lillestrøm kommune lyser ut jakt på elg og hjort i kommuneskogen for jaktfelt Mork skog østre og Kaståsen.

Påkjørsel av dyr

Kjører du på vilt eller andre dyr, så ring politiet på 02800. Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores. 

Jakt

Alle som skal utøve jakt eller fangst må ha bestått en obligatorisk jegerprøve. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt må være fylt 18 år.

Viltforvaltning

Kommunen gir råd og veiledning i saker angående vilt og forvaltning av vilt.