Regjeringen åpner for at de med tre vaksinedoser slipper pcr-test

Elgjakt 2021

Lillestrøm kommune lyser ut elgjakt i kommuneskogen Mork Skog Østre for 2021. Kun jaktlag tilhørende tidligere Sørum kommune kan søke.

Påkjørsel av dyr

Kjører du på vilt eller andre dyr, så ring politiet på 02800. Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores. 

Jakt

Alle som skal utøve jakt eller fangst må ha bestått en obligatorisk jegerprøve. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt må være fylt 18 år.

Viltforvaltning

Kommunen gir råd og veiledning i saker angående vilt og forvaltning av vilt.