Vi lyser ut jakta for 2 år - henholdsvis 2023 og 2024. Avtale om leie av jakt skal i utgangspunktet følge driftsplanperioden til Fet og Sørum øst elgvald, det vil si at 3-årige avtaler skal være tegnet. Da utlysning første gang faller midt i driftsplanperioden vil utleie i denne søknadsomgangen derfor lyses ut kun for to år. Jaktlag kan søke på begge jaktfeltene, men kan kun bli trukket ut for ett.

Antall jegere

Jakta er tilgjengelig for jaktlag der alle medlemmer (unntatt gjestejegere) er bosatt i Lillestrøm kommune. Følgende antall jegere gjelder for:

 • Mork skog østre: 6-20 jegere, inkludert 2 gjestejegere
  Kaståsen: 10-20 jegere, inkludert 2 gjestejegere

Søknaden skal inneholde

 • Navn og adresse på jaktlagets leder og medlemmer
 • Bekreftelse på at godkjent ettersøkshund er tilgjengelig
 • Oversikt over eventuelle gjestejegere med navn og adresse
 • Dokumentasjon på gjennomført kurs i jaktledelse, dersom jaktleder har dette

Send søknad til

postmottak@lillestrom.kommune.no eller til adresse: Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm

Merk søknaden med

 • Navnet på jaktfeltet dere søker om jakt på
 • Saksnr. 23/09975

Søknadsfrist

15. mai 2023

Jakttildeling

Tildelingen skjer i juni ved trekning. Alle lag som har levert søknad blir underrettet om resultatet av trekningen

Følgende gjelder for elg- og hjortejakt i jaktfeltene Mork skog østre og Kaståsen

 • Jaktlag som blir tildelt jakt må innrette seg etter de regler og forpliktelser som er satt av elgvaldet. Fellingskvoter på elg blir bestemt under kvotefordelingsmøtet i storvaldet. Kvotefordelingsmøtet blir avhold nærmere jaktstart. Kommunen tildeler årlig fellingskvoter på hjort til det enkelte storvald for hjort
 • Prisen for jakta inkluderer
  • Grunnpris: kr 2 500, - + mva. pr. dyr med betaling før jakta
  • Elg: Pris pr. kg avhengig av vektklasse (etter gjeldende pristabell) med betaling etter jakta, merverdiavgift kommer i tillegg
   Hjort: kr 65,- pr. kg
 • Vekt pr. dyr skal samsvare med oppgitt vekt på slaktevektskjema og vekt fra kontroller
  • Fellingsavgift pr. dyr til viltfondet i kommunen

Annen informasjon

Jegere som skal delta i jakta må ha nødvendige offentlige godkjenninger for å utøve jakt på storvilt.

Kommunens hytte ved Brumåsan blir stilt til rådighet i den stand den er, for det jaktlag som blir tildelt retten til elgjakt i kommuneskogen Mork skog østre.

Jaktlag tildelt jakt, kan få utdelt utskrift av kart over jaktfeltet hos avdeling landbruk.