Jobbe i Lillestrøm kommune

Ledige stillinger, lærling, Lillestrøm kommune som arbeidsgiver, karrieremuligheter, verdier og mål, etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte.

Om Lillestrøm kommune

Befolkning, beliggenhet, historien vår, stedene i kommunen, innbyggerne våre, kunnskap og innovasjon, kultur- og friluftsliv, sykkelbyen Lillestrøm, næringsliv, kommunesammenslåingen.

Stedene i Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune består av både by og land. Her kan du lese om tettstedene og bygdene i den nye kommune.

Årsmeldingen er publisert

Årsmeldingen gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått.

Næringsliv

Næringslivet i Lillestrøm, regional næringsutvikling og samarbeid, oppstarts og gründervirksomhet, etablere barnehage, landbruksnæring, godkjenning av lokaler.

Verdier og mål

Verdier og mål for Lillestrøm kommune.

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen.

Administrasjon

Rådhuset, kommunaldirektører, verdier og mål, organisasjonskart.

Finn ansatt

ansattsøk, adresseliste, telefonliste