Årsmelding 2022

Årsmelding Lillestrøm kommune 2022 (framsikt.no)

Om årsmeldingen

Alle kommuner redegjøre årlig for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse i året som har gått. Årsmeldingen gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser og statistikk og rapportering fra virksomhetene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater. Årsmeldingen godkjennes politisk i kommunestyret hvert år.

Tidligere årsmeldinger 

Årsmelding Lillestrøm kommune 2021 (framsikt.no)

Les Lillestrøm kommunes første årsmelding: Årsmelding 2020 (framsikt.no)

De tre gamle kommunene Skedsmo, Sørum og Fet publiserte i 2019 hver sine årsmeldinger, som Lillestrøm kommune vil bygge videre på.

De årlige rapportene kan også fås i trykt format ved å sende e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no.