Årsmelding 2020

Les Lillestrøm kommunes første årsmelding

Om årsmeldingen

Alle kommuner redegjøre årlig for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse i året som har gått. Årsmeldingen gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser og statistikk og rapportering fra virksomhetene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater. Årsmeldingen godkjennes politisk i kommunestyret hvert år.

Årsmelding i ny kommune

Arbeidet med å etablere den nye kommunen har krevd en betydelig innsats både på det politiske og det administrative området.

Årsmeldinger for 2019

De tre gamle kommunene Skedsmo, Sørum og Fet publiserte i 2019 hver sine årsmeldinger, som Lillestrøm kommune vil bygge videre på.

De årlige rapportene kan også fås i trykt format ved å sende e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no.