Årsbudsjett og økonomiplan

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020. Rådmannens forslag.

Årsberetning

Årsberetningen gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått. Den første årsberetningen for Lillestrøm kommune kommer i 2021.

Fakturabehandling

Betaling av faktura Faktura til Lillestrøm kommune