Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2023

Forslag til budsjett for 2023 er offentliggjort. Her finner du også kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Fram til 29. november kan du komme med innspill til budsjettforslaget.

Årsmeldingen er publisert

Årsmeldingen gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått.

Fakturabehandling

Betaling av faktura Faktura til Lillestrøm kommune

Gebyrer, priser og brukerbetalinger

Samlet oversikt over kommunale avgifter, brukerbetalinger og gebyrer for 2023.