Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2024

Forslag til budsjett for 2024 er offentliggjort. Her finner du også kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan.

Årsmeldingen er publisert

Årsmeldingen gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått.

Fakturabehandling

Betaling av faktura Faktura til Lillestrøm kommune

Gebyrer, priser og brukerbetalinger

Samlet oversikt over kommunale gebyrer, priser og brukerbetalinger for 2024.