Årets vannmåleravlesning skjer i perioden 28. november - 9.desember. De fleste har vannmålere som blir avlest automatisk og da trenger du ikke å gjøre noe. Les mer om vannmåleravlesning.

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2023

Forslag til budsjett for 2023 er offentliggjort. Her finner du også kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Fram til 29. november kan du komme med innspill til budsjettforslaget.

Årsmelding

Årsmeldingen gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått. Den første årsmeldingen for Lillestrøm kommune er nå tilgjengelig.

Fakturabehandling

Betaling av faktura Faktura til Lillestrøm kommune

Gebyrer, priser og brukerbetalinger

Se alle gebyrer, priser og brukerbetalinger for 2022. Samlet oversikt over kommunens brukerbetalinger og gebyrer. Generell prisvekst på gebyrene er 2,5 %.