Årsbudsjett og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2022. Her finner du også kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og tidligere forslag til årsbudsjett.

Årsmelding

Årsmeldingen gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått. Den første årsmeldingen for Lillestrøm kommune er nå tilgjengelig.

Fakturabehandling

Betaling av faktura Faktura til Lillestrøm kommune

Gebyrer, priser og brukerbetalinger

Se alle gebyrer, priser og brukerbetalinger for 2022. Samlet oversikt over kommunens brukerbetalinger og gebyrer. Generell prisvekst på gebyrene er 2,5 %.