Les råd og anbefalinger for Lillestrøm kommune og smittevernvurdering for uke 36

Informasjon om koronavaksine

Årsbudsjett og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2021. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021.

Årsmelding

Årsmeldingen gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått. Den første årsmeldingen for Lillestrøm kommune er nå tilgjengelig.

Fakturabehandling

Betaling av faktura Faktura til Lillestrøm kommune