Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2022

En av kommunedirektørens viktigste oppgaver er å legge fram forslag til kommunebudsjett, for kommunestyret. Fra forslaget legges fram til budsjettet vedtas går det rundt en måned. I denne perioden kan befolkningen jobbe opp mot kommunepolitikerne for å få gjennomslag for saker som de er opptatt av.

Les også saken om Kommunedirektørens budsjettforslag 2022

Økonomiplan

Last ned økonomiplanen for 2022

Økonomiplan 2022 - 2025 (PDF, 4,4 MB)

Tidsplan

Tidsplan for behandling av budsjettforslaget:

 • 11. november - kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 foreligger
 • 25. - 27. november - Hovedutvalgene behandler budsjettforslaget og gir eventuelt en uttalelse til formannskapet.
 • 30. november - det anmodes om at høringsinnspill og spørsmål leveres innen denne dato.
 • 1. desember - kommunedirektørens forslag til budsjett behandles i formannskapet.
 • 15. desember - kommunedirektørens forslag til budsjett behandles i kommunestyret.

Andre datoer for saksgang i råd og kommunale utvalg

 • Ungdomsråd - 18.11.2020
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 18.11.2020
 • Eldrerådet - 19.11.2020
 • Hovedutvalg for helse og mestring - 25.11.2020
 • Hovedutvalg for kultur - 25.11.2020
 • Hovedutvalg for oppvekst - 24.11.2020
 • Hovedutvalg for miljø og samfunn - 24.11.2020

Spørsmål til budsjettet

Alle kan sende innspill til budsjettet. Det er opp til politikerne å avgjøre hvordan kommunens penger skal disponeres, og de trenger ikke å følge kommunedirektørens forslag. Spørsmål til budsjettet besvares fortløpende.

Spørsmål sendes inn på e-post: svny01@lillestrom.kommune.no

Tidligere budsjett

Forslag til årsbudsjett for 2021

Kommunedirektørens 

Les også saken "Kommunedirektørens budsjettforslag 2021 - På rett vei, men det koster"

Økonomiplan

Last ned økonomiplanen

økonomiplan (PDF, 6,8 MB)

Tidsplan

Tidsplan for behandling av budsjettforslaget:

 • 24-26 nov - Hovedutvalgene behandler budsjettforslaget og avgir eventuelt høringsuttalelse til formannskapet
 • 1. desember - det anmodes om at høringsinnspill og spørsmål leveres innen denne dato.
 • 2. desember - kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 behandles i formannskapet
 • 16. desember - kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 behandles i kommunestyret.

Andre datoer for saksgang i råd og kommunale utvalg

 • Ungdomsråd - 19.11.2020
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 19.11.2020
 • Eldrerådet - 20.11.2020
 • Hovedutvalg for helse og mestring - 24.11.2020
 • Hovedutvalg for kultur - 24.11.2020
 • Hovedutvalg for oppvekst - 25.11.2020
 • Hovedutvalg for miljø og samfunn - 25.11.2020

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020.