Budsjettet for 2023 vedtatt

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2023. I tillegg til å vedta hva pengene skal brukes til, vedtar de tema som de ønsker å få belyst i politiske saker (verbalforslag).
Les hele saken

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2023

Forslag til budsjett for 2023 er offentliggjort.
Les hele forslaget til budsjett
Last ned «Økonomiplan 2023-2026» (PDF, 4,4 MB)

En av kommunedirektørens viktigste oppgaver er å legge fram forslag til kommunebudsjett, for kommunestyret. Fra forslaget legges fram til budsjettet vedtas går det rundt en måned. I denne perioden kan befolkningen jobbe opp mot kommunepolitikerne for å få gjennomslag for saker som de er opptatt av.

Tidsplan

Tidsplan for behandling av budsjettforslaget:

 • 10. november - kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 foreligger
 • 26. - 27. november - Hovedutvalgene behandler budsjettforslaget og gir eventuelt en uttalelse til formannskapet.
 • 29. november - det anmodes om at høringsinnspill og spørsmål leveres innen denne dato.
 • 30. november - kommunedirektørens forslag til budsjett behandles i formannskapet.
 • 14. desember - kommunedirektørens forslag til budsjett behandles i kommunestyret.

Se også en samlet oversikt over gebyrer, priser og brukerbetalinger for 2023.

Forslaget skal også innom ulike råd og utvalg

 • Ungdomsråd 
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 • Eldrerådet 
 • Hovedutvalg for helse og mestring 
 • Hovedutvalg for kultur 
 • Hovedutvalg for oppvekst 
 • Hovedutvalg for miljø og samfunn 

Spørsmål til budsjettet

Alle kan sende innspill til budsjettet. Det er opp til politikerne å avgjøre hvordan kommunens penger skal disponeres, og de trenger ikke å følge kommunedirektørens forslag. Alle spørsmål, svar og innspill blir lagt ut offentlig ved kommunestyrets behandling av budsjettet.

Spørsmål sendes inn på e-post: svny01@lillestrom.kommune.no

Tidligere budsjett

Årsbudsjett for 2022

Årsbudsjett for 2021