Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2023

Forslag til budsjett for 2023 kommer i november 2022.

En av kommunedirektørens viktigste oppgaver er å legge fram forslag til kommunebudsjett, for kommunestyret. Fra forslaget legges fram til budsjettet vedtas går det rundt en måned. I denne perioden kan befolkningen jobbe opp mot kommunepolitikerne for å få gjennomslag for saker som de er opptatt av.

Tidsplan

Tidsplan for behandling av budsjettforslaget:

 • Starten av november - kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 foreligger
 • Slutten av november - Hovedutvalgene behandler budsjettforslaget og gir eventuelt en uttalelse til formannskapet.
 • Slutten av november - det anmodes om at høringsinnspill og spørsmål leveres innen denne dato.
 • Starten av desember - kommunedirektørens forslag til budsjett behandles i formannskapet.
 • Medio desember - kommunedirektørens forslag til budsjett behandles i kommunestyret.

Se også en samlet oversikt over gebyrer, priser og brukerbetalinger for 2022.

Forslaget skal også innom ulike råd og utvalg

 • Ungdomsråd 
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 • Eldrerådet 
 • Hovedutvalg for helse og mestring 
 • Hovedutvalg for kultur 
 • Hovedutvalg for oppvekst 
 • Hovedutvalg for miljø og samfunn 

Spørsmål til budsjettet

Alle kan sende innspill til budsjettet. Det er opp til politikerne å avgjøre hvordan kommunens penger skal disponeres, og de trenger ikke å følge kommunedirektørens forslag. Spørsmål til budsjettet besvares fortløpende.

Spørsmål sendes inn på e-post: svny01@lillestrom.kommune.no

Tidligere budsjett

Årsbudsjett for 2022

Årsbudsjett for 2021

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020.