Skoler og skolegrenser

Finn skoler og SFO, skoletilhørighet og grenser, begynne på skolen, skoleskyss, bytte skole eller flytte, Lillestrøm kulturskole, tidlig eller utsatt skolestart.

Ferie og fridager i skolen

Skoleruta for Lillestrømskolen, søke om fri, permisjonsreglement for elever ved Lillestrømskolen.

Skolefritidsordningen (SFO)

Søk om plass på SFO, pris og oppsigelse.

Elevenes velferd

Ferie og fridager, Skolemiljø, Rettigheter, Helsetjenesten, Skoleskyss, Skader og ulykkesforsikring, Tannlege, Klage på karakter.

Spesialundervisning

Oppfølging av PP-tjenesten, barn med spesielle behov, logoped til barn, logoped og spesialundervisning til voksne.

Planer og regler for skolene i Lillestrøm

Regler for orden og oppførsel (Ordensreglement), klage på karakter, planer for Lillestrømskolen slette fravær i grunnskolen.

Fag og yrkesopplæring

Lærling, lærlingekontor, praksisplasser for elever og studenter.

Lillestrøm voksenopplæring

Vil du starte på norskkurs eller grunnskole?, forberedende voksenopplæring (FVO) Lillestrøm voksenopplæring har lokaler på to steder; Skedsmokorset og Blaker.