Informasjon om koronavaksine

Klage på karakter

Du kan klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Regler for orden og oppførsel (Ordensreglement)

Her finner du regler for orden og oppførsel som gjelder for elevene i grunnskolen i Lillestrøm.

Lokale planer og statistikk for Lillestrømskolen

Her finner du lokale planer utarbeidet for pedagogisk personale i Lillestrømskolen.