Klage på karakter

Du kan klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Regler for orden og oppførsel (Ordensreglement)

Her finner du regler for orden og oppførsel som gjelder for elevene i grunnskolen i Lillestrøm.

Lokale planer og statistikk for Lillestrømskolen

Her finner du lokale planer utarbeidet for pedagogisk personale i Lillestrømskolen.

Slette fravær i grunnskolen

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 

Forskrift om skolerute for Lillestrømskolen

Retningslinjer for fastsettelse av skoleruta (skolens ferier og fridager).