Klage på karakter

Du kan klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Regler for orden og oppførsel (Ordensreglement)

Her finner du regler for orden og oppførsel som gjelder for elevene i grunnskolen i Lillestrøm.

Lokale planer og statistikk for Lillestrømskolen

Her finner du lokale planer utarbeidet for pedagogisk personale i Lillestrømskolen.