Kvalitetsplaner skole

Planer som gjelder alle kommunale grunnskoler

Kvalitetsplan for skole -Læringsmiljø (pdf)

Kvalitetsplaner som gjelder i barnehage og skole

Barn og elever med stort læringspotensial

Planen er utviklet for å hjelpe barnehagene og skolene i arbeidet med å gi barn og unge med stort læringspotensial et omsorgs- og opplæringstilbud godt tilpasset deres behov.

Kvalitetsplan barnehage og skole - Stort læringspotensial. Oktober2021. (1,38 MB)

Regning

Kvalitetsplan Regning omfatter hele opplæringsløpet fra barnehagealder og ut grunnskolen.

Kvalitetsplan barnehage og skole - Regning.pdf (1,59 MB)

Språk, lesing og skriving

Planen gjelder for alle kommunale barnehager og grunnskoler. Grunnlaget for lese- og skriveferdigheter legges i barnehagealderen gjennom god språkstimulering og utvikling av gode språkferdigheter.

Kvalitetsplan skole Læringsmiljøet 2021. (1,23 MB)

Statistikk om grunnskolen i Lillestrøm

Statistikk fra utdanningsdirektoratet (udir) om skolene i Lillestrøm.