Kvalitetsplaner skole

Kvalitetsplan for læringsmiljø i skolen

Kvalitetsplanen skal være en støtte for lærere og skoleledere i arbeidet med å forbedre læringsmiljøet.

Kvalitetsplan for skole -Læringsmiljø (pdf) (PDF, 1,3 MB)

Handlingsveileder for å motvirke skolefravær i Lillestrømskolen

Handlingsveileder for å motvirke skolefravær i Lillestrømskolen.pdf (PDF)

Kvalitetsplaner som gjelder i barnehage og skole

Barn og elever med stort læringspotensial

Planen er utviklet for å hjelpe barnehagene og skolene i arbeidet med å gi barn og unge med stort læringspotensial et omsorgs- og opplæringstilbud godt tilpasset deres behov.

Kvalitetsplan barnehage og skole - Stort læringspotensial. Oktober2021. (PDF, 1,5 MB)

Regning

Kvalitetsplan Regning omfatter hele opplæringsløpet fra barnehagealder og ut grunnskolen.

Kvalitetsplan barnehage og skole - Regning (PDF, 1,7 MB)

Språk, lesing og skriving

Planen gjelder for alle kommunale barnehager og grunnskoler. Grunnlaget for lese- og skriveferdigheter legges i barnehagealderen gjennom god språkstimulering og utvikling av gode språkferdigheter.

Kvalitetsplan for språk, lesing og skriving (PDF)

Statistikk om grunnskolen i Lillestrøm

Statistikk fra utdanningsdirektoratet (udir) om skolene i Lillestrøm.