Planer som gjelder alle kommunale grunnskoler

Kvalitetsplan for skole -Læringsmiljø (pdf)

Planer som gjelder i barnehage og skole

Kvalitetsplan for barnehage og skole -regning(pdf)
Kvalitetsplan for barnehage og skole -språk, lesing og skriving (pdf)

 

Statistikk om grunnskolen i Lillestrøm

Statistikk fra utdanningsdirektoratet (udir) om skolene i Lillestrøm.