Skolene til gult nivå fra 18. mai

Varsel om oppstart av planarbeid

Se hvor det nettopp er igangsatt planarbeid og kom gjerne med innspill dersom du har ideer for fremtidig utvikling i områder.

Offentlig ettersyn av arealplaner

Her finner du utbyggernes planforslag av hvordan et området skal brukes i fremtiden. Kom gjerne med kommentarer om hva som er bra eller hva som bør endres i foreslått plan.

Vedtatte arealplaner

Her finner du en oversikt over nylig ferdig behandlede arealplaner, som viser hvordan det skal bli i disse områdene.

Høringer

Andre type høringer