Varsel om oppstart av planarbeid

Se hvor det nettopp er igangsatt planarbeid og kom gjerne med innspill dersom du har ideer for fremtidig utvikling i områder.

Offentlig ettersyn av arealplaner

Her finner du utbyggernes planforslag av hvordan et området skal brukes i fremtiden. Kom gjerne med kommentarer om hva som er bra eller hva som bør endres i foreslått plan.

Vedtatte arealplaner

Her finner du en oversikt over nylig ferdig behandlede arealplaner, som viser hvordan det skal bli i disse områdene.

Høringer

Andre type høringer