Neste kommunestyrevalg er i 2027.

Alt du trenger å vite om valget i Lillestrøm vil du finne på denne siden og undersider når det nærmer seg valg.

Informasjon om valget finner du på valg.no

 

Stemmerett og manntall

For å stemme må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune.

Hvem har stemmerett? 

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge seinest 30. juni 2023.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste åra før valgdagen.
  • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og husstanden deres har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntallet? 

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt i den 30. juni 2023. For å sjekke om du står i manntallet, ta kontakt på tlf: 669 38 000 eller valg@lillestrom.kommune.no

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune som helst, men skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er manntallsført i.

Skal du flytte?

Flytter du til en annen kommune må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni for å bli ført inn i manntallet i den nye kommunen. Flytter du til en annen kommune etter denne datoen står du i manntallet i kommunen du flytter fra.

Andre typer stemmegivning

I tillegg til ordinær stemmegivning i forhåndsstemmeperioden og på valgdagene, gjennomføres det tidligstemmegivning, stemmegivning ved kommunens institusjoner og ambulerende stemmegivning (hjemmestemming).

Tidligstemmegivning: Velgere som ikke har anledning til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen kan avlegge stemme på rådhuset i perioden 3. juli til 9. august. 

Stemmegivning på kommunens institusjoner: Kommunen vil legge til rette for stemmegivning på institusjonene på tidspunktene under. Valglokalene der er åpne for alle. 

Kjerulfsgate Bo- og aktivitetssenter 
28.08.2023 09.30-11.30

Lillestrøm Bo- og behandlingssenter
28.08.2023 13.00-15.00

Åråsveien Bo- og behandlingssenter
29.08.2023 09.30-11.30

Pålsetunet Bo- og servicesenter
29.08.2023 13.00-15.00

Stalsberg Bo- og behandlingssenter
30.08.2023 09.30-11.30

Lurudveien
30.08.2023 13.00-15.00

Blaker Bo- og omsorgssenter
31.08.2023 09.30-11.30

Sørvald Bo- og behandlingssenter
31.08.2023 13.00-15.00

Skedsmotun Bo- og behandlingssenter
01.09.2023 11.00-15.00

Ambulerende stemmegivning

Dersom du ikke kan komme deg til et ordinært valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du ta kontakt med kommunen slik at du kan få stemt hjemme hos deg selv. Hjemmestemming vil foregå etter avtale i uke 35 og 36. Henvend deg på telefon 66 93 80 00 eller epost valg@lillestrom.kommune.no

Spørsmål?

Ta kontakt med politikk@lillestrom.kommune.no