Blaker

Var egen kommune til 1. januar 1962 da tidligere Sørum kommune og Blaker kommune ble slått sammen til én kommune. Blaker ligger øst for Glomma mot nord i Lillestrøm kommune. Blaker har jernbanestasjon. Her ligger også Blaker Skanse fra 1683. Fra 1917 til 2003 var det skole i skansens bygninger. Nå holder blant annet Kunstskansen til i lokalene.

Enebakkneset

Enebakkneset er den sørligste delen av kommunen og ble en del av tidligere Fet kommune i 1962.

Fetsund

Fetsund ligger omtrent åtte kilometer sørøst for Lillestrøm. Tettstedet ligger like ved Glommas utløp i Øyeren, som er Nordens største innlandsdelta.

Stedet danner det første naturlige krysningspunktet av Glomma nord for Øyeren. Ved jernbanestasjonen ligger det et handelssenter og like ved ligger Fetsund lenser. Dette er nasjonalt kulturminne, fløtningsmuseum og våtmarksenter.

Fjellsrud

Fjellsrud er et boligområde og ligger ti kilometer sør for Fetsund.

Frogner

Frogner ligger i vestre del av kommunen og er det første tettstedet en kommer til etter avkjøringen fra E6. Fra Frogner kan man ta toget til Gardermoen, til Lillestrøm stasjon og Oslo. Stedet har en restaurert kirke fra begynnelsen av 1200-tallet og pilgrimsferden går gjennom her.

Gan

Gan er en liten bygd cirka ti kilometer sør for Fetsund i og ligger på østsiden av Øyeren, rundt 20 minutters kjøring sørøstover fra Lillestrøm langs riksvei 22. Gansdalen har et fint skogsområde med gode forhold for fotturer og langrenn. Flotte bademuligheter i Gansvika.

Kjeller

Kjeller ligger rett utenfor Lillestrøm by og her ligger Norges første flyplass fra 1912. Her ligger også Åråsen som er hjemmebane for fotballklubben LSK. Teknologi- og forskningsmiljøet på Kjeller er unikt ved at så mange ulike fagmiljø er samlet på et lite geografisk område. Miljøet består i hovedsak av nasjonale forskningsinstitutt med forvaltningsansvar. Teknologimiljøene på Kjeller har i dag mer enn 3000 ansatte.

Leirsund

Leirsund ligger vest i kommunen mellom Lillestrøm by og Frogner. Leirsund stasjon har togforbindelse mellom Oslo og Gardermoen. Her ligger også Leira med flotte padlemuligheter. Visste du at det var her Brødrene Dal padlet når de spilte inn TV-serien på NRK?

Lillestrøm 

Lillestrøm er administrasjonssenteret i Lillestrøm kommune og her ligger rådhuset. Lillestrøm har bystatus og er et bysentrum omgitt av en hageby. Byen ligger 13 km øst for Oslos grense og ca. 18 km fra Oslo sentrum. Nitelva utgjør en naturlig grense mot Rælingen kommune. Fra 1908 til 1962 var Lillestrøm egen kommune. Meget gode kommunikasjonsmuligheter mellom Gardermoen og Oslo med togavganger cirka hvert 10 minutt.

Lindeberg

Lindeberg ligger mellom Frogner og Ullensaker grense, cirka tre kilometer fra Frogner. Det er gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter. Lindeberg har gode kommunikasjonsmuligheter med både jernbanestasjon og bussforbindelser både inn til Oslo og nordover, samt kort vei til E6.

Lundermoen/Lunderåsen

Lundermoen/Lunderåsen ligger langs riksveg 171 mellom Sørumsand og Frogner. Gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter.

Lørenfallet

Ligger mellom Frogner og Sørumsand og er det tidligere kommunesenteret for gamle Sørum kommune. Her ligger Sørum kirke fra cirka år 1200.

Skedsmokorset

Skedsmokorset ligger rett ved E6 mellom Lillestrøm og Frogner og var det opprinnelige sentrum i tidligere Skedsmo kommune. Skedsmo kirke ble reist her allerede rundt år 1200, Her er det vesentlig boligbebyggelse og noe industri. På Berger nordøst for tettbebyggelsen finnes betydelige sand- og grusforekomster. Her ligger Norges eneste geopark.

Skjetten

Skjetten grenser mot Strømmen, Lillestrøm by og Skedsmokorset. E6 går gjennom utkanten av Skjetten. Området består av eneboliger og tomannsboliger med store hager, med en fortetting de seneste ti-årene.

Sørumsand

Sørumsand ligger nord i Lillestrøm kommune øst for Glomma. Sørumsand har jernbanestasjon med forbindelse til Oslo og Asker og Kongsvinger. På Sørumsand er det en smalsporet museumsjernbane, Tertitten.

Strømmen

Strømmen grenser mot Lørenskog kommune og ligger 18 kilometer utenfor Oslo sentrum og har egen jernbanestasjon. Stedet vokste opp fra tømmerfløting og sagbruk som foregikk langs Sagelva og senere ble det etablert tungindustri her. I dag er Strømmen mest kjent for å være tilholdsstedet til Strømmen Storsenter, som er et av Norges største kjøpesenter.

Østersund

Østersund er et tettsted ved Fet kirke og det tidligere rådhuset i Fet kommune. Ved Heia mot Aurskog-Høland kommune er det industriområde, badeplass og et eget skianlegg for sommer og vinterbruk.

Åkrene

Åkrene er et boligområde som ligger mellom Fetsund og Lillestrøm by.

Fakta om Lillestrøm