Frist for å klage

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren.

Hvem kan klage?

Du som er elev, eller den du gir skriftlig fullmakt til, og foreldre til umyndige elever har rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i grunnskolen. Er du under 15 år, må foreldrene dine samtykke i klagen.

Slik klager du

Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren din. Hvis du ber om begrunnelse, avbrytes klagefristen frem til du har fått begrunnelsen fra skolen.

Hvis du likevel bestemmer deg for å klage så gjør du det slik:

  • Klagen må være skriftlig
  • Du må skrive under på klagen
  • Det må stå i klagen hva du vil klage på og hvorfor
  • Send klagen til rektor ved skolen du går på

Er du under 15 år, må foreldrene eller dine foresatte samtykke skriftlig.

Vil du klage må du følge retningslinjer fra Statsforvalteren

Hva skjer når du klager?

Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Statsforvalteren, som er klageinstans. Du skal ikke sende klagen din direkte til Statsforvalteren, det vil forsinke klagebehandlingen.