Søk plass på SFO

Hvordan søke, frist, svare på tilbud

Priser, søknad om redusert betaling og gratis SFO-plass

Priser og søknadsskjema for redusert betaling og betalingsfritak.

Oppsigelse, endring og permisjon

Hvordan si opp SFO-plassen eller endre oppholdstid.

Åpningstider SFO

SFO holdes åpen kl. 07.00–17.00, men er stengt i den tiden alle elever har undervisning.

Hva er SFO?

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Det skal tas utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

Vedtekter for SFO

Vedtatte vedtekter for SFO i Lillestrøm kommune.