Søk plass

Hvordan søke, frist, svare på tilbud

Pris og betaling for SFO

Priser, betaling , moderasjon og redusert betaling

Oppsigelse, endring og permisjon

Hvordan si opp SFO-plassen eller endre oppholdstid.

Vedtekter for SFO

Vedtatte vedtekter for SFO i Lillestrøm kommune.

Finn skoler og SFO i Lillestrøm

Her finner du en oversikt over alle kommunale skoler og SFO i Lillestrøm kommune.

Hva er SFO?

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Det skal tas utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.