Søk plass

Hvordan søke, frist, svare på tilbud

Priser og betaling for SFO-plass

Priser og søknadsskjema for redusert betaling

Oppsigelse, endring og permisjon

Hvordan si opp SFO-plassen eller endre oppholdstid.

Åpningstider SFO

SFO holdes åpen kl. 07.00–17.00, men er stengt i den tiden alle elever har undervisning.

Søk om redusert betaling

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke kommunen om redusert pris. Du kan først søke om redusert betaling når du har plass i SFO.

Vedtekter for SFO

Vedtatte vedtekter for SFO i Lillestrøm kommune.

Finn skoler og SFO i Lillestrøm

Her finner du en oversikt over alle kommunale skoler og SFO i Lillestrøm kommune.

Hva er SFO?

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Det skal tas utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

Betaling for barnehage og SFO når tilbudet er stengt

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Det vil ikke bli sendt ut nye fakturaer for kommunal barnehage- og SFO-plass før situasjonen er avklart.